Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

орган

 

Тълковен речник

, мн. органи, (два) органа, м. 1. Част от организъм с определена структура и функция. Зрителен орган. 2. Оръдие, средство. Телевизията е мощен орган за въздействие. 3. Държавно или обществено учреждение. Контролни органи. 4. Периодическо издание (вестник, списание и др.), което се поддържа от учреждение, партия, друга институция и представя техните интереси. Партиен орган.

Синонимен речник

(същ.) част, член
(същ.) вестник, журнал, газета, лист
(същ.) оръдие, инструмент, средство, агент, проводник

Българо-Английски речник

1. анат .organ
недоразвит (частично развит) ОРГАН rudiment; a rudimentary organ
ОРГАН и на храносмилането digestive organs
полови ОРГАНи sexual organs
ОРГАНи за движение locomotive organs
ОРГАНи на речта organs of speech
2. (печатно издание) organ, publication
3. (учреждение, тяло) body, ам. agency
изпълнителен ОРГАН an executive body
ОРГАНите на властта the authorities
ОРГАНите на просветата the education authorities
4. муз. organ
композиция за ОРГАН an organ work

Подробна информация от Wikipedia

Орган - Орган може да се отнася за:
Организация на обединените нации - Организа̀цията на обединѐните на̀ции (съкратено: ООН) е международна организация, създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни–членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция.
Орган (музика) - Органът (на гръцки: όργανο „инструмент, апарат“) е музикален инструмент от групата на клавишно-меховите инструменти.
Организация с нестопанска цел - Организацията с нестопанска цел (на английски: Nonprofit organization, NPO) е вид организация, която не разпределя бюджетния си излишък между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели.
Организирана престъпност в България - Българските организирани престъпни групи участват в различни видове престъпления, най-често: търговия и трафик на наркотици, контрабанда на оръжие, цигари, трафик на хора, проституция, незаконен трафик на антични предмети, изнудване (най-често под прикритието на мнима сигурност и застрахователни дружества).
Организация по прехрана и земеделие - Организацията по прехрана и земеделие (FAO) (на английски: Food and Agriculture Organization, FAO; на френски: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ONUAA, в български текстове срещана и като ФАО) е специализирана агенция на ООН, която ръководи международните усилия в борбата срещу глада.
Организация на страните износителки на петрол - Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК (на френски: Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP; на английски: Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) е международна организация, включваща някои от държавите с най-голямо влияние на световния пазар на нефт и имаща за цел контрола на ценовите равнища чрез картелни споразумения.
Организация за икономическо сътрудничество и развитие - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР (на английски: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD; на френски: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE) е международна икономическа организация на развитите държави (35 страни членки) с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия.
Организация на ООН за наблюдение на спазването на примирието - Организацията на ООН за наблюдение на спазването на примирието в Близкия изток (на английски United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) е основана на 29 май 1948 г.с цел поддържане на мира в Близкия изток.
Организация на ООН за промишлено развитие - Организацията на ООН за промишлено развитие (на английски: United Nations Industrial Development Organization), съкратено ЮНИДО (UNIDO) е специализирано учреждение на Организацията на обединените нации за борба с нищетата чрез повишаване на производителността.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.