Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

обучѐние

 

Тълковен речник

мн. обучения, ср. Системно преподаване на учебен предмет, на специалност. Обучение по математика. Редовно обучение.

Синонимен речник

(същ.) подготовка, упражнение, тренировка, урок
(същ.) квалификация

Българо-Английски речник

teaching, instruction, training, tuition
практическо ОБУЧЕНИЕ practical training
ОБУЧЕНИЕ то е безплатно tuition is free
такса за ОБУЧЕНИЕ tuition (fee)
податливост на ОБУЧЕНИЕ teachability

Подробна информация от Wikipedia

Обучение - Обучението е процес, който подготвя човек или група хора за длъжност в определен бъдещ момент. Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване на професионални или практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни компетенции.
Обучение по хранене - Обучение по хранене e която и да е комбинация за образователни стратегии, акомпанирани при определени условия на околната среда, които имат за цел да улеснят приемането на определени избори за храна и хранене, и свързаните с храненето поведения, които са благоприятни за здравето и благополучието.
Обучение в действие - Обучение в действие (на английски: action learning) е образователен метод), при който хората работят и учат заедно, като се заемат с истински проблеми и въпроси, както и разсъждавайки върху своите действия .
Обучение чрез проучване - Обучение чрез проучване / изследване (на английски: Inquiry-based learning) е процес на обучение, в чиято среда, обучаемите са въвлечени в дейности, подтикващи ги да задават въпроси, да провеждат проучване, да разрешават дадени проблеми и по този начин да достигнат до определени изводи за заобикалящия ги свят.
Обучение, в чийто център е учащият/обучаемият - Обучение, в чийто център е учащият/обучаемият (на английски: Student-centered learning ) е образователен метод, който се фокусира по-скоро върху нуждите на обучаемите, отколкото върху останалите лица, имащи отношение към процеса на обучение.
Обучение с утвърждение - В контекста на Изкуствения Интелект, терминът "Обучение с утвърждение" (анг. Reinforcement Learning) обозначава група от методи за автоматично самообучение.
Обучение посредством компютър - Обучение посредством компютър (на английски: Computer-mediated learning) е всяка форма на обучение, която се предоставя и подпомага от компютър.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.