Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

обръ̀щам

 

Тълковен речник

обръщаш, несв. и обърна, св.
1. Какво/кого. Променям положението на нещо, като поставям обратната му страна отпред; прекатурвам. Обърна и последната карта от пасианса.
2. Чрез завъртане променям положението. Слънчогледът обръща цвета си след слънцето.
3. Променям посоката на движение. Автомобилът бързо обърна и тръгна обратно.
4. Какво. Поставям вътрешната страна на нещо отвън. Обърнал си пуловера наопаки.
5. Какво. Разгръщам, прелиствам. Обръщам страница след страница, но нищо не прочитам.
6. Прен. Преминавам от едно състояние в друго при работа, процес и др. Като свърши храната, обърнахме на приказки.
7. Прен. Променям хода на нещо; изопачавам, изкривявам. С този факт обърна нещата в своя полза. – обръщам се/обърна се.
1. Следя с поглед нещо или някого, като извивам главата си. Тя се обърна към дъщеря си.
2. Променям положението си, като заставам на противоположната страна. Обърна се с гръб към стената.
3. Превръщам се, ставам на нещо. Обърнах се на телефонистка.
4. Отнасям се до някого с искане. Обърнах се към него с молба.
• Обръщам чашите. Пия много.
• Обръщам нова страница. Започвам нов период в нещо.
• Обърна ми се сърцето. Много се развълнувах; изплаших се.
• Обръщам наопаки (нещо).
1. Разбърквам, претърсвам.
2. Променям, уреждам по друг начин.
• Обръщам очите си (към нещо или някого). Желая да получа нещо или да ме подкрепят.
• Обръщам света. Търся навсякъде.
• Обръщам внимание (на някого или нещо). Съсредоточавам се, насочвам се.

Синонимен речник

(гл.) преобръщам, превръщам, превъртам, възвивам, завъртвам, извивам, завивам, премятам
(гл.) катурвам, свалям, смъквам, повалям, гътвам, гаврътвам
(гл.) променям, преиначавам, разбърквам, извъртвам
(гл.) въртя, завъртам, свивам, отклонявам се
(гл.) изтърсвам, изсипвам, изхвърлям
(гл.) навивам, запретвам
(гл.) насочвам, навеждам
(гл.) приспособявам, преправям, преустройвам, преработвам

Българо-Английски речник

1. turn, turn round/about, (и надолу) reverse
ОБРЪЩАМ нагоре upturn
ОБРЪЩАМ надолу turn upside down, upturn
(наопаки. надолу) invert
(камък) turn over
(кола) turn, swing round
ОБРЪЩАМ кон turn o.'s horse's head (to)
(кормило) shift, give a twist to
( прекатурвам) turn over, overturn, upset
ОБРЪЩАМ наопаки turn inside out
ОБРЪЩАМ главата си turn o.'s head
ОБРЪЩАМ очи turn o.'s eyes (към to)
ОБРЪЩАМ-очи настрана avert o.'s eyes
ОБРЪЩАМ поглед turn o.'s gaze (към on)
ОБРЪЩАМ гръб на прен. turn o.'s back on, cold-shoulder, give s.o. the cold shoulder
ОБРЪЩАМ платно на плавателен съд jib
ОБРЪЩАМ страниците на turn over the leaves of
ОБРЪЩАМ бързо страниците на ruffle
ОБРЪЩАМ на страница... turn over to page...
ОБРЪЩАМ на другата страница turn over to the next page
ОБРЪЩАМ нова страница прен. turn over a new leaf
ОБРЪЩАМ ноти(те) turn over (the) music; turn the page
ОБРЪЩАМрадиото tune in (to a broadcast), retune to another frequency
ОБРЪЩАМ джобовете си turn o.'s pockets (inside) out
ОБРЪЩАМ чаша turn a glass (upside) down/bottom upward, (изпивам) down
ОБРЪЩАМ палачинка toss a pancake
ОБРЪЩАМ почвата turn the soil over
ОБРЪЩАМ стърнища plough in the stubble
2. (превръщам, променям) turn, change, convert (into), (свеждам) reduce (to)
(преминавам) switch over (to)
ОБРЪЩАМ в своя полза turn to o.'s own advantage/account
ОБРЪЩАМ го на молба resort to pleading
ОБРЪЩАМ го на търговия make a trade of
ОБРЪЩАМ на шега turn into a joke, make a jest of
ОБРЪЩАМ на смях laugh (s.th.) off
ОБРЪЩАМ разговоря change the topic of the conversation
ОБРЪЩАМ на друга тема change the subject
ОБРЪЩАМ на английски drop/slip into English, switch (over) to English
ОБРЪЩАМ в пари realize, convert into money
ОБРЪЩАМ имотите си в пари convert o.'s property into money
ще го обърне на дъжд it will turn to rain
обърна го на сняг it turned to snow
ОБРЪЩАМ в християнство convert to Christianity
3. (предумвам, спечелвам на своя страна) bring round
4. (претърсвам, преравям) ransack, scour, comb (for); search high and low
(преброждам) range
ОБРЪЩАМ библиотека ransack a library
ОБРЪЩАМ литературата (по даден въпрос) comb the literature
ОБРЪЩАМ цяла София да намеря (и пр.) search all over Sofia to find (etc.)
ОБРЪЩАМ внимание на pay attention to, take notice of, (забелязвам) notice
не ОБРЪЩАМ сериозно внимание на make light of
ОБРЪЩАМ голямо внимание на облеклото си be particular about o.'s dress
ОБРЪЩАМ внимание на някого на call (s.o.'s) attention to
ОБРЪЩАМ вниманието на някого върху call/draw/direct s.o.'s attention to, bring to s.o.'s notice
не му обръщай внимание! never mind him! ОБРЪЩАМ в ума си ponder, turn over in o.'s mind
ОБРЪЩАМ с главата надолу upset, turn upside down, set topsy-turvy, play havoc/hell with
ОБРЪЩАМ колата/политиката turn/swing/veer round, go into reverse, change o.'s policy, reverse o.'s line
ОБРЪЩАМ дебелия край вж. край
накъдето и да се обърнеш at every turn
накъдето и да обърнеш поглед wherever you look, in whatever direction you turn your eyes
не мога да си обърна езика be unable to put two words together
ОБРЪЩАМ ce
5. turn round
(за сърце) turn over
ОБРЪЩАМ се надясно/наляво turn to the right/left
ОБРЪЩАМ се с лице към turn to face (s.th.)
ОБРЪЩАМ се с гръб към turn o.'s back to
ОБРЪЩАМ се назад, за да погледна turn to look back, turn o.'s head to look back (at), turn round to look (at)
ОБРЪЩАМ се на гърба си turn on to/over on o.'s back
ОБРЪЩАМ се по корем turn over on o.'s stomach
ОБРЪЩАМ се на една страна turn over on one side
ОБРЪЩАМ се на другата страна turn on the other side
ОБРЪЩАМ се кръгом turn about
ОБРЪЩАМ се против някого turn on s.o.
ОБРЪЩАМ се към (заговарям) address (o.s. to), accost, (отнасям се до) apply/refer to (за for), (моля) appeal to (for)

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.