Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

образова̀ние

 

Тълковен речник

мн. образования, ср.
1. Обучение, просвещение, получаване на знания.
Работи в сферата на образованието.
2. Съвкупност от знания, получени при целенасочено обучение.
Средно техническо образование.

Внимание! Да не се бърка с думата образувание.

Синонимен речник

(същ.) просвета, звание, наука, обучение
(същ.) начетеност, книжовност, грамотност

Българо-Английски речник

education
първоначално/средно ОБРАЗОВАНИЕ elementary/secondary education
висше ОБРАЗОВАНИЕ higher/university/college education
специално ОБРАЗОВАНИЕ specialized education
професионално ОБРАЗОВАНИЕ vocational training
класическо/юридическо/медицинско/техническо ОБРАЗОВАНИЕ classical/legal/medical/technical training
с юридическо ОБРАЗОВАНИЕ educated in law
с техническо ОБРАЗОВАНИЕ technically trained
с университетско ОБРАЗОВАНИЕ university educated
давам ОБРАЗОВАНИЕ на give (s.o.) an education, provide an education (for s.o.)
давам добро ОБРАЗОВАНИЕ на provide (s.o.) with a good education
давам общо ОБРАЗОВАНИЕ give a general education
получавам своето ОБРАЗОВАНИЕ receive o.'s schooling
получавам ОБРАЗОВАНИЕ no receive o.'s trainin.g in
завършвам висшето си ОБРАЗОВАНИЕ complete o.' university studies

Подробна информация от Wikipedia

Образование - Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици.В широкия смисъл на думата образованието е процес на формиране на ума, характера и физическите способности на дадена личност, а също така и предаване на знанията, натрупани с поколения в областта на културата.
Образование в България -
Образование във Варна - Образователните институции в гр. Варна са представени от висши училища, профилирани и професионални гимназии, средни общообразователни и основни училища, детски градини и детски ясли.
Образование в Пазарджик - Тази статия описва Образованието в Пазарджик.
Образование в Сърбия - Образованието в Сърбия е разделено на предучилищно, начално общо, средно и висше. То се контролира от Министерството на образованието и науката на Сърбия.
Образование в Древния Изток - Културата на източните страни е най-ранната в историята на човешката цивилизация. Дълго време е подценявана за сметка на гръцката и римската.
Образование в Древна Гърция - Древна Гърция представлява множество полиси, възникнали в резултат на разложението на родовообщинния строй.
Образование в Бургас - Тази статия описва Образованието в Бургас.
Образование в Бразилия - Федералната конституция и Законът за директивите и основите на народната просвета (LDB) определят, че Федералното правителство, щатите, Федералният окръг и общините трябва да ръководят и организират своите обществено-образователни системи.
Образование във Велико Търново -
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.