Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

нов

 

Тълковен речник

нова, ново, мн. нови, прил.
1. Който е от неотдавна. Нова къща. Нова чанта.
2. Следващ друг обект от същия вид, пореден. Ново писмо. Нов ученик.
3. Който се отнася към настоящето. Нова литература.
4. Неизвестен, непознат. Ще посети нови градове и ще се срещне с нови хора.
• Нова година. Първият ден на годината (1 януари).
• Новия свят. Америка.
• Ново двайсет. Разг. Възклицание за изразяване на силна изненада.

Синонимен речник

(прил.) пресен, опреснен, подновен, обновен, скорошен, отскорошен, наскорошен, млад, свеж
(прил.) новак, неопитен, несвикнал
(прил.) необичаен, нечут, невиждан, небивал, оригинален, самобитен
(прил.) неизвестен, неизпитан, непознат
(прил.) модерен, съвременен, сегашен, последен
(прил.) девствен, пръв
(прил.) чист, неопетнен, недокоснат, непокътнат, още неупотребяван, невинен, непорочен, момински
(прил.) допълнителен, добавъчен, неотдавнашен
(прил.) моден
(прил.) в крак с времето
(прил.) непривикнал

Българо-Английски речник

new
(необикновен) novel
(модерен, съвременен) modern
(неизносен) unworn
НОВ ред (при писане) (new) paragraph
НОВ наемател an incoming/ingoing tenant
НОВи езици modern languages
НОВa история modern history
НОВи сведения fresh news
НОВи опити fresh attempts
НОВo учреждение a young institution
НОВ брой (на вестник и пр.) а fresh copy
НОВи трудности fresh difficulties
НОВи кръвопролития fresh violence, a renewed outbreak of violence
НОВ призив за сътрудничество a fresh appeal for cooperation
с НОВa надежда, че with renewed hope that
той е НОВ в тази работа he is a new hand at this
какво НОВo?
НОВо-вехто? what news? what's the news? what's new?
почти НОВ (за дреха) little the worse for wear
съвсем НОВ, НОВ-новеничък brand new
това е НОВо за мен (не ми е известно) it's news to me
знаеш ли най-НОВото? have you heard the latest?
няма нищо НОВo no news
нищо старо не е забравил и нищо НОВо не е научил can the leopard change his spots? he's hopeless
НОВо село, НОВ закон when in Rome do as the Romans do
НОВ ден, НОВ късмет there's always hope
НОВa метла чисто мете a new broom sweeps clean
Новият свят the New World
Новият завет the New Testament
Нова година New Year, New Year's Day
НОВата година the incoming year
НОВо двайсе one more damn thing

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.