Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

ниво̀

 

Тълковен речник

мн. нива, ср.
1. Плоскост, равнина.
2. Степен на височина. На нивото на очите му.
3. Степен на развитие, на организация; равнище. Културно ниво.

Синонимен речник

(същ.) степен, висота, стъпало, равнище, стадий, плоскост, височина
(същ.) мерило, критерий, норма, стандарт, мостра, образец

Българо-Английски речник

level
(на живот, цена и пр.) standard
НИВО на водата water level
НИВО на живота, жизнено НИВО a standard of living
културно НИВО a cultural level
на високо НИВО on a high level
на световно НИВО on a world level
издигам на по-високо НИВО raise to a higher level, level up
на едно НИВО с on a level with
на НИВО up to standard
под НИВОто below standard
най-ниско НИВО rock-bottom
той не надхвърля средното НИВО he is average
слизам до неговото НИВО come down to his level
нагаждам се към НИВОто на слушателите talk down to the audience
той е под обикновеното/средното НИВО he is below the average, he is not up to scratch
той е над обикновеното/средното НИВО he is head and shoulders above the rest, he is a cut above the rest

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.