Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

непозволѐн

 

Тълковен речник

непозволена, непозволено, мн. непозволени, прил. Недопустим. Непозволени средства.

Синонимен речник

(прил.) забранен, запретен, неразрешен, недопустим, незаконен, наказуем, преследван
(прил.) запазен, заварден, охраняван

Българо-Английски речник

unallowed
(забранен) illegal, illicit, forbidden, prohibited
(недопустим) impermissible, inadmissible
служа си с НЕПОЗВОЛЕНи средства use foul means, use underhand methods, resort to underhand methods
карам с НЕПОЗВОЛЕНа скорост go over the speed limit, speed

Подробна информация от Wikipedia

Деликт - Деликтът (на латински: delictum „простъпка, правонарушение“) е правен институт на/от римското право. На български се превежда като непозволено увреждане, и включва след себе си за онзи, който го е извършил, задължението да обезщети имуществено пострадалия за щетите, които е претърпял, независимо от наказателната или административнонаказателната юридическа отговорност по казуса.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.