Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

нака̀рам

 

Тълковен речник

накараш, св. – вж. накарвам.

Българо-Английски речник

нака̀рам
= нака̀рвам гл. make (s.o. do s.th.), get/ask/cause/induce (s.o. to do s.th.); egg (s.o.) on (to do s.th.); какво те накара да закъснееш? what caused you to be late? ~ някого да говори (по даден въпрос) get s.o. upon a subject; ~ някого да млъкне make s.o. hold his tongue; silence s.o.; talk s.o. down, (с поглед) stare s.o. into silence; ~ някого да почувства/разбере нещо bring s.th. home to s.o.; ~ някого да се просълзи bring tears to s.o.’s eyes, fetch tears from s.o.’s eyes; с хитрост го накарах да си признае, че I trapped him into admitting that; този отговор ги накара да се разсмеят this answer made them laugh, this answer set them off laughing; той не можа да накара децата да забравят майка си he couldn’t make the children forget their mother, he couldn’t win the children away from their mother.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.