Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

мя̀сто

 

Тълковен речник

мн. места, ср.
1. Част от пространството, която заема един предмет.
2. Определено пространство, където се намира винаги един предмет. Кой премести вазата от мястото и?
3. Пространство, където се извършва някакво действие. От мястото на събитието. Работно място. Място за пушене.
4. Част от земната повърхност, местност. Живописни места.
5. Положение, заемано от някого. Първо място в състезанието. Заема важно място.
6. Определена част от книга или друго произведение. Стигнал съм до интересно място в романа.
7. Определен стол в кинозала, театър и др. Трети ред, пето място.
8. Само мн. Периферни организации или учреждения. Политически организации по места.
• Болно/Слабо място. Най-чувствителна, най-уязвима страна на някого.
• На място. Какъвто трябва да бъде, подходящ, уместен.
• Убит на място. Веднага, бързо, без мъчение.
• Слагам на мястото (някого). Вразумявам го, наказвам го.
• Не мога да си намеря място. Много съм развълнуван, не мога да се успокоя.

Синонимен речник

(същ.) местност, зона, територия, землище, област, пункт, пространство
(същ.) разположение, месторазположение, положение, позиция, ситуация
(същ.) местонахождение, местопребивание
(същ.) почва, терен, земя
(същ.) чин, ранг, служба, пост, длъжност
(същ.) работа
(същ.) район
(същ.) станция
(същ.) възможност, повод, причина
(същ.) занаят
(същ.) разполагане, наставяне
(същ.) площ
(същ.) задължение, право

Българо-Английски речник

1. place
(точно определено) spot
(на действие, произшествие) scene; locale
(пространство) space, room
(местоположение) spot, position; locality
(за/на строеж) (building) site
(за лагер, на битка) site
МЯСТО на самолет ground position, fix, (където стои) a parking area, tarmac
МЯСТО на съединение junction
МЯСТО на спойка a junction point, a soldered/welded point
МЯСТО на скъсване break(ing)
геометрично МЯСТО на точките мат. (points) locus
свободно МЯСТО (на мост) blank
МЯСТО за спане sleeping accommodation
МЯСТО за стоене standing-room
МЯСТО за развлечение a place of amusement
МЯСТО за гариране parking place
МЯСТО за реклами advertising space, (на ограда) hoarding
празно МЯСТО (на бланка и пр.) blank space
отдалечено МЯСТО a remote place/spot
живописно МЯСТО a picturesque spot
дворно (и пр.) МЯСТО plot (of ground), lot
на това МЯСТО at that place
МЯСТОто, на което Ботев е бил убит the place at which Botev was killed
всичките деца бяха по местата си all the children were in their places
той е бил на няколко места he has been in several places
връщам книга на МЯСТОто й put a book back in its place, put a book where it belongs
книгата не е на МЯСТОто си the book is not in its place, the book is not where it belongs
ходя от МЯСТО на МЯСТО move from place to place
сменяме си местата change places (with s.o.)
ходя по разни места go places
слагам всичко на МЯСТОто му put things in their proper places
разглеждам интересните места (на селище и пр.) go sightseeing
един куршум го уби на МЯСТО a bullet killed him on the spot
правя нещо на самото МЯСТО do s.th. on the spot
разследвам на МЯСТО make an on the spot investigation
няма МЯСТО да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat
тук има много МЯСТО there's plenty of room here
в колата/куфара има МЯСТО there's plenty of room in the car/suitcase
в колата няма МЯСТО there's no room in the car
правя МЯСТО на някого make room for s.o.
по липса на МЯСТО for want of space
масата заема много МЯСТО the table takes up a lot of room/space
напишете името си на означеното МЯСТО write your name in the space indicated
хората no тези места the people hereabouts, the people in these parts
по места locally
2. (a кола, театър) seat, place
(в параход, спален вагон) berth
(в парламент) seat
в театъра има места за 300 души the theatre is seated for 300, the theatre seats 300
ангажирам/запазвам/резервирам МЯСТО book a seat/place
седнете по местата си, заемете местата си take your places/seats
3. (момент в развитието на разказ п пр.) point, (част от текст) passage
4. (служба) place, job, office, situation, position, разг. crib
вакантно МЯСТО vacancy
стоя на челно МЯСТО hold a high office/position
болно МЯСТО tender/sore place/spot
слабо/уязвимо МЯСТО a weak spot/point; foible; a tender/raw/sore spot; heel of Achilles; a blind side
топличко/изгодно МЯСТО a place in the sun
МЯСТОто и датата the where and the when
отходно МЯСТО lavatory, toilet, съкр. W.C. (в лагер) latrine
отивам на едно МЯСТО go to the lavatory/toilet
на първо МЯСТО in the first place; first(ly); to begin with
на второ МЯСТО (при изброявам) second(ly), in the second place
класирам се на първо МЯСТО, заемам първо МЯСТО rank first, sl. take the bun/biscuit, ам. take the cake
на МЯСТОто на in (s.o.'s) stead/place, as a replacement of (s.o.)
кой ще работи на МЯСТОто на Х? who is to replace X? who will be doing X's job?
ако бях на твое МЯСТО if I were you, if I were in your place/shoes/boots
постави се на мое МЯСТО put yourself in my place/position

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.