Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

мушвам

 

Тълковен речник

мушваш, несв. и мушна, св. Муша поединично, еднократно.

Синонимен речник

(гл.) бодвам, мушкам, ръгам, ръгвам
(гл.) бутвам, тиквам, слагам, поставям, турям, наблъсквам
(гл.) вмъквам, втиквам, пъхвам
(гл.) забивам, муша, пъхам, напъхвам, тикам, натиквам, бутам, тласкам, вкарвам, завирам

Българо-Английски речник

муша, мушна 1. poke, push, thrust, jab, job, jog, prod (s.th., at s.th.)
(еднократно) give a poke/push/thrust/jab
(с лакът) nudge
МУШВАМ някого в ребрата dig/prod s.o. in the ribs
2. (пъхвам) stick, thrust, shove, jab, plunge, run, tuck (в in, into, through)
(незабелязано) slip (в into)
МУШВАМ глава под крилото си tuck o.'s head under o.'s wing
МУШВАМ нещо под мишница tuck s.th. under o.'s arm
МУШВАМ ръце в джобовете bury/plunge o.'s hands into o.'s pockets
тя му мушна парите в ръката she thrust the money into his hand
мушнал съм го някъде I've stuck it away somewhere
МУШВАМ си носа вж. нос
3. (прибирам) tuck (away)
(слагам) stick/shove/put away
4. (забивам-кама и пр.) stick
(промушвам-с кама, нож) stab, (с копие) spear
(бодвам-с игла и пр.) prick (s.th. with a pin, etc.)
(с рога) gore
(с остен) goad
(бутвам с глава-за овен и пр.) butt (at s.o.)
(на шиш) spit
МУШВАМ нещо с игла stick a pin into s.th.
МУШВАМ някого с нож в гърба stick a dagger into s.o.'s back
МУШВАМ ce slip/sneak in; slip, sneak (into s.th.)
(светкавично бързо) whisk (into) (провирам се) squeeze (through)
МУШВАМ се в леглото slip into bed
той се мушна в тълпата и изчезна he slipped into the crowd and disappearedthumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.