Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

мора̀лен

 

Тълковен речник

морална, морално, мн. морални, прил.
1. Който е съобразен с морала; етичен, нравствен. Морална постъпка.
2. Който е свързан с душевността. Морална поддръжка.

Синонимен речник

(прил.) нравствен, високонравствен, благочестив, добродетелен, благонравен, строг, сериозен, почтен, съвестен, честен, мъдър, чист, неосквернен, непорочен, непокварен
(прил.) духовен, душевен, психологически

Българо-Английски речник

1. moral, ethical
морално чувство а moral sense, a sense of right and wrong
морална подкрепа moral support
2. (духовен) spiritual, mental

Подробна информация от Wikipedia

Морален релативизъм - Моралният релативизъм е етическо схващане, което представя ясна морална оценка по отношение на конкретна гледна точка, например, културен или исторически период, и няма друга която да е привилегирована пред останалите.
Морален абсолютизъм - Моралният абсолютизъм е етическо схващане, определящо някои действия като абсолютно правилни или абсолютно грешни, независимо от други причини, като последиците от тях или намеренията, с които са предприети.
Морален риск - Моралният риск (на английски: moral hazard), според икономистът Пол Кругман, е „която и да е било ситуация, при която един човек взима решение за това колко риск да поеме, докато някой друг поема разходите, ако нещата тръгнат в неприятна посока“.
Кодекс - Ко̀дексът е вид закон, който си поставя за цел да обхване цялостна област на правото. Кодексите обикновено се съставят чрез кодификация - обединяване и систематизиране на съществуващи преди него закони и други правни норми.
Моравенови - Моравенови или Моровенци са виден род, известен в Копривщица, Пловдив и Цариград по време на Българското Възраждане.
Етика - Етика (на гръцки: ἦθος, етос – нрав, обичай) или в някои случаи философия на морала е дял от философията, който се отнася до въпросите на морала и нравствеността.
Морал - Морал (от латинското име moralitas означава маниер, характер, правилното поведение) е разграничаването на намерения, решения и действия между такива, които са добри и правилни и такива, които са лоши и грешни.
Моравенов мост - Моравеновия мост, (наричан още Моравенеков) е каменен сводест мост на Косьово дере в Копривщица (срещу Гърковата и Кулаксъзовата къща).
Моравенова чешма - Моравенова чешма (наричана още Моравенекова чешма или Моровянка) е вградена в източния ограден зид на храма „Св.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.