Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

лицѐ

 

Тълковен речник

мн. лица, ср.
1. Предната част на главата на човек. Красиво лице. Зачервено лице. Изпотено лице.
2. Прен. Израз на вътрешното състояние на човек. Весело лице. Тъжно лице.
3. Прен. Предна част на нещо. Къщата има хубаво лице. Лицето на кожата е тъмно, а опакото е светло.
4. Прен. Индивидуален облик, отличителни черти. Творческо лице. Политическо лице. Оформям писателското си лице.
5. Прен. Човек като член на обществото, като личност. Две лица чакат в коридора. Като лице от университета. Лице от семейството. Доверено лице.
6. Прен. Граматическа категория на глагола, която показва субекта на действието. Глаголът е във второ лице. Глаголът се изменя по лице.
• прил. лицев, лицева, лицево, мн. лицеви. Лицев нерв. Лицеви мускули.
• Казвам/говоря в лицето. Говоря открито, пред човека.
• Гледам в лицето. Гледам направо, открито, смело.
• Лице в лице. Открито, непосредствено.
• Физическо лице. Спец. В правото – правоспособен човек.
• Юридическо лице. Спец. В правото – организация, имаща определени права и задължения на физическо лице.

Библейско тълкуване: Същата еврейска дума значи и лице, и присъствие; и често се употребява, за да обозначи човека, вместо образа или присъствието му - Бит. 48:11; Из. 33:14; Ис. 63:9. Видях Бога "лице с лице", значи възползувах се от неговото присъствие - Бит. 32:30; Чис. 14:14; Вт. 5:4, и видях едно разкритие на неговото естество, и на неговата благодат - 1Кор. 13:12.

Синонимен речник

(същ.) лик, образ, физиономия, външност, вид, изглед, фигура
(същ.) изражение, израз
(същ.) изображение
(същ.) фасада, повърхност
(същ.) особа, индивид, човек, личност, персона, същество
(същ.) муцуна
(същ.) черти на лицето
(същ.) параван
(същ.) субект
(същ.) тип

Българо-Английски речник

1. face; sl. mug
ЛИЦЕ с ЛИЦЕ face to face; nose to nose
срещам се ЛИЦЕ с ЛИЦЕ meet in the face
с ЛИЦЕто напред end on
казвам нещо в ЛИЦЕто на някого say s.th. to s.o.'s face
изсмивам се в ЛИЦЕто на някого laugh in s.o.'s face
обръщам се с ЛИЦЕ към face, make front to
познавам по ЛИЦЕ know by sight
пред ЛИЦЕто на in the face of
от ЛИЦЕто на земята from the face of the earth
с ЛИЦЕ към вятъра facing the wind, with the wind in o.'s face
2. (изражение) face, countenance
изписано е на ЛИЦЕто му you can read it in his face/countenance
3. (човек) person, individual
(в лит. произведение) character, personator
грам. person
като частно ЛИЦЕ in o.'s private capacity, as a private person
длъжностно ЛИЦЕ official, office-holder, functionary
официални лица official personalities/representatives/guests
действуващи лица (в пиеса) dramatis personae, characters, (участници в пиеса) cast
юридическо ЛИЦЕ юр. a juridical person, a body corporate, a corporate body, a corporation, a legal entity
физическо ЛИЦЕ юр. a natural/physical person
поставено ЛИЦЕ a man of straw, dummy
в ЛИЦЕто на in the person of
4. геом. surface
5. (на сграда) face, facade, front(age), apx. elevation
странично ЛИЦЕ side-elevation
къща с ЛИЦЕ към юг a house with a southern aspect, a house that faces south, a house looking onto/facing the south
6. (на плат) right side
7. (на медал) obverse
8. (на обувка) upper, vamp
на ЛИЦЕ съм be at hand, be available/present, (явен съм) be apparent
фактът е на ЛИЦЕ there is no denying the fact
излизам на ЛИЦЕ come to the front/fore
имам ЛИЦЕ да have the face/cheek to
за ЛИЦЕ for show/face, to save face
правя ЛИЦЕ на някого fawn on s.o

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.