Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

крѐдит

 

Тълковен речник

мн. кредити, (два) кредита, м.
1. Спец. Само ед. Икономически отношения, които възникват при предоставяне на стойност от едни лица, банки или държави на други за временно ползване със срок за връщане, обикн. срещу лихва. Вземам на кредит. Отпускам пари на кредит. Откривам кредит на някого.
2. Самите средства, отпуснати по този начин. Взех кредит от един милион.
3. Прен. Само ед. Доверие, авторитет на някого сред обществото. Политически кредит.
4. Спец. Само ед. В банковото дело – дясната страна на сметководна книга, в която се вписват сумите, постъпили за сметка на клиента.
• прил. кредитен, кредитна, кредитно, мн. кредитни. Кредитна система. Кредитна сума.

Банков термин: всяка експозиция, възникнала в резултат на договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане, гарантиране или джиросване на позиции, акции, ценни книжа или вземания, отпускане на аванси, откриване на акредитиви, стендбай акредитиви, отпускане на овърдрафт по банкова сметка или по друг подобен начин. предоставен заем в парична или стокова форма при условията на срочност, платимост, материална гарантираност и възвратимост.

Синонимен речник

(същ.) доверие, вяра
(същ.) заем
(същ.) уважение, зачитане, почит, респект, реноме, добро име
(същ.) дълг

Българо-Английски речник

1. credit
търг. trust
на КРЕДИТ on credit, разг. on tick
стоки на КРЕДИТ goods on trust
давам/отпускам някому КРЕДИТ give/grant s.o. credit
откривам КРЕДИТ (в банка) open an account (with a bank)
банков КРЕДИТ bank-credit
неограничен КРЕДИТ unlimited/blank credit
2. счет. credit (side)
минавам по КРЕДИТ credit s.o.'s account, enter s.th. to the credit (side)
КРЕДИТът му се изчерпва his credit is exhausted, разг. his chalk is up
надхвърлям КРЕДИТa си overdraw o.'s account
3.(бюджетен) funds, allocations, appropriations

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.