Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

ко̀ренен

 

Тълковен речник

коренна, коренно, мн. коренни, прил.
1. Който се отнася до същността или до най-главния въпрос. Коренни промени. Коренен въпрос.
2. Който е роден или дълго е живял някъде. Коренен жител.
3. Спец. В езикознанието – който се отнася до корена на думата. Коренна гласна. Коренно редуване на звукове.

Синонимен речник

(прил.) основен, радикален, дълбок, задълбочен
(прил.) най-важен, главен, съществен
(прил.) присъщ, вроден

Българо-Английски речник

1. root (attr.)
коренна власинка бот. fibre
КОРЕНЕН израстък бот. sucker
КОРЕНЕН показател мат. root index
2. (основен) radical, fundamental
коренни промени radical/sweeping/fundamental changes
коренна промяна a change of front
КОРЕНЕН прелом a radical turn
коренно различни disparate, radically different
коренно противоположни radically different, разг. as like as an apple to an oyster, as like as chalk and cheese
3. вж. radical
4. (открайвремешен, за население) original, native, indigenous

Подробна информация от Wikipedia

Коренни народи - Коренни народи, наричано също аборигенни народи, туземни народи или автохтонни народи, се наричат етнически групи, първоначално обинаващи даден регион, за разлика от групите, които са се заселили, окупирали или колонизирали региона след тях.
Коремен тиф - Коремният тиф е сериозно заболяване на храносмилателната система, причинено от бактерията Salmonella typhii, разновидност на салмонелните бактерии.
Кореноножки - Кореноножки или Саркодови (Sarcodina, Rhizopoda) са клас едноклетъчни животни. По-голямата част от тях са свободно живеещи сладководни и морски обитатели.
Коренно население на Североизтока на Северна Америка - Коренното население на Североизтока на Северна Америка или Североизточни индианци, Североизточни горски индианци, Индианците на Североизтока е културна и етнографска класификация на индианските племена, които преди 1600 г.
Коренно население на северноамериканския Югозапад - Коренното население на северноамериканския Югозапад или Коренно население на Югозапада, Индианците на Югозапада е етнографска и географска класификация на индиански племена, които преди европейския контакт населяват югозападните чести на Северна Америка и споделят обща култура.
Коренно население на северноамериканския Югоизток - Коренното население на северноамериканския Югоизток или Югоизточни индианци, Югоизточни горски индианци, Индианците на Югоизтока е етнографска и географска класификация на индианското население, което преди контакта с европейците живее на територията на Югоизточните Съединени щати.
Коренно население на Големия басейн - Коренното население на Големия басейн или Индианците на Големия басейн е етнографска и културна класификация на индианското население, което преди 1850 г.
Коренно население на Калифорния - Коренното население на Калифорния или Калифорнийски индианци, Индианци на Калифорния е културна и етнографска класификация на индиански племена, които първоначално населяват границите на съвременния щат Калифорния.
Коренно население на Субарктика на Северна Америка - Коренното население на Субарктика на Северна Америка или Индианците на Субарктика е географска и етнографска класификация на индианските племена в Северна Америка, които в миналото обитават Субарктическата зона на континента и имат сходни обичаи и начин на живот.
Коренно население на северноамериканското Северозападно плато - Коренното население на северноамериканското Северозападно плато, също и Коренното население на Платото или Индианците от Северозападното плато, или Индианците от платото е географска и етнографска класификация на индианското население, което обитава Колумбийското плато в Северна Америка и споделя сходни бит, обичаи и култура.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.