Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

комбина̀т

 

Тълковен речник

мн. комбинати, (два) комбината, м.
1. Промишлено предприятие, което включва отделни технологични процеси или отделни предприятия, като продуктите на едното звено служат за суровина на другото. Нефтопреработвателен комбинат.
2. Предприятие, обединяващо дребни предприятия на местната промишленост за услуги. Битов комбинат.

Българо-Английски речник

combine, works

Подробна информация от Wikipedia

Комбинат - Комбинатът (от латински: combinatus – съединен) е обединение, юридическо лице, на стопански (главно промишлени) предприятия – заводи, фабрики и др.
Комбинаторика - Комбинаториката е сред най-старите и силно развити дялове на математиката и по-специално на дискретната математика.
Комбинат за цветни метали (Пловдив) - „КЦМ 2000 Груп“, известна със старото си име Комбинат за цветни метали и съкращението от него КЦМ, е металургична компания за цветни метали в Пловдив.
Комбинат за малограмажни хартии „Белово“ - Комбинатът за малограмажни хартии „Белово“ (КМХ „Белово“) е предприятие за производство на хартия и хартиени изделия в Белово.
Комбинаторна оптимизация - Комбинаторната оптимизация (на английски: combinatorial optimization) е термин в приложната математика и компютърните науки, с който се означава откриването на оптимален обект измежду крайно множество от дискретни или сводими до дискретни обекти.
Комбинация (математика) - В комбинаториката, комбинацията е начин за избиране на елементи от множество. Избирането може да стане с повторение или без повторение, т.е.
Комбина - „Комбина“ е български игрален филм (криминален) от 1982 година на режисьора Никола Рударов, по сценарий на Владимир Ганев.
Комбинационна логическа схема - Комбинационната логическа схема е вид електронна схема в цифровата електроника. Тя представлява съвкупност от входове, в които постъпват двоични сигнали и свързани помежду си логически елементи, които осъществяват проебразуването на входните сигнали в изходни.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.