Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

ко̀лкото

 

Тълковен речник

относ. мест. Като съюз. За въвеждане на подчинено изречение при характеристика на количество или степен на предмети/признаци от главното изречение. Ям, колкото искам. Колко лева да ти дам. – Дай ми, колкото можеш.
• Колкото – толкова. В сложни изречения за означаване на взаимносвързани действия, между чиито степени има права или обратна пропорционалност. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Колкото повече му се караш, толкова по-лошо става.
• Колкото да/колкото за да. За въвеждане на финално изречение, с което се означава ограничена интензивност на действието от главното. Яде, колкото да не умре от глад. Добре, ще дойда, но колкото да изпием по едно кафе.
• Колкото до/колкото за. За посочване темата на изказването. А колкото до мене, аз съм лесен. Колкото за Рашка, знаеш, че винаги е на ниво.
• Колкото и да. За отстъпка. Колкото и да бързаш, не можеш го стигна.
• Колкото и да е. В някаква, но малка степен, в някакво, но в малко количество. Колкото и да е, но все ще успея да изкарам някой лев.

Българо-Английски речник

(за количество) as much... as
(за брой) as many... as
КОЛКОТО вода искате as much water as (ever) you want/like
КОЛКОТО ябълки искате as many apples as (ever) you want/like
КОЛКОТО си щат as much as they like
КОЛКОТО щеш (много) plenty (of)
примери КОЛКОТО щеш plenty of examples, examples galore
(за големина) the size of
парче масло КОЛКОТО орех а lump of butter the size of a walnut
толкова... КОЛКОТО as... as
едър два пъти КОЛКОТО нея twice her size, twice as big as she
мога да вървя толкова бързо, КОЛКОТО и ти I can walk as fast as you (can)
не мога да вървя толкова бързо, КОЛКОТО ти I can't walk so fast as you (can)
КОЛКОТО дойде it doesn't matter if it's a little more/less
КОЛКОТО..., толкова (със сравн. степен) the more... the more
КОЛКОТО повече гледам, толкова повече ми харесва the more I look, the more I like it
КОЛКОТО по-скоро, толкова по-добре the sooner the better
КОЛКОТО и да however much/little/many/few; no matter how much/many; much as
КОЛКОТО и да е опасно however dangerous it may be, dangerous as it is
КОЛКОТО и млад да изглежда young as he may seem
КОЛКОТО и да е възхитително admirable as it is
КОЛКОТО и да се мъчиш try as you will
КОЛКОТО и да е лошо времето be the weather ever so bad
КОЛКОТО и смешно/невероятно да изглежда ridiculous/incredible as it may sound
КОЛКОТО и да е смел be he ever so brave
КОЛКОТО и да е странно curiously enough
КОЛКОТО и да искат much as they would like to
КОЛКОТО и да бързаше no matter how much of a hurry he was in
КОЛКОТО се отнася до as far as... is concerned
КОЛКОТО до/за (що се отнася до) as to/for
КОЛКОТО до мене personally, as for me, for all/what I care
КОЛКОТО да (just) to
КОЛКОТО да преживея to keep body and soul together
КОЛКОТО да се каже just to say
КОЛКОТО му се иска to his heart's content

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.