Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

кой

 

Тълковен речник

коя, кое, мн. кои, въпр. мест.
1. Като същ., само ед. кой, вин. кого, дат. остар. кому. Във въпрос за лице (рядко – предмет) без оглед на пола му. Кой влезе• На кого да дам книгата• Кого питаш – мене или нея?
2. Разг. Като същ. Във въпрос за лице от съответния род и число. Кои бяха скъсани на изпита• С коя е бил на екскурзията, знаеш ли?
3. Като прил. При въпрос, който изисква идентификация на лицето или предмета. На кой стол седеше – на този ли• С кое момиче ходи на кино – с Росица ли?
4. Като съюз. За въвеждане на подчинено изречение. Чудя се с кого да изляза. Не можах да разбера в кой град си живял преди.
• Кой да е. Някой, без значение кой; който и да е. Повикай кого да е.

Българо-Английски речник

1. (за лица) who
(за предмети и животни) what
(пред същ.) what
(при избор) which
КОЙ от двамата братя? which of the two brothers?
КОЙ е? КОЙ е там? who is it? who is there?
има КОЙ да свърши тая работа there's a man for that job
няма КОЙ да ни каже there is no one to tell us
не съм КОЙ да е I'm not just anybody
и КОЙ ли не още God knows who besides; every Tom, Dick and Harry
в коя посока? which way? in what direction?
КОЙ ти гледа, КОЙ ти мисли за това who cares (about it)
не знам КОЙ си someone or other
КОЙ от КОЙ по-интелигентен each one more intelligent than the other
КОЙ знае, може да е дошъл for all I know, he may have arrived
КОЙ го знае goodness only knows
КОЙ ти слуша? he/she/they etc. won't listen
кое как (как да е) somehow or other; more or less
с кои очи да го погледна how can I look him in the face, I'd be ashamed to look him in the face
КОЙ знае как nobody knows how
(всеки) КОЙ как може (each) as best he can
КОЙ ти е крив вж. крив
за КОЙ път ти казвам if I've told you once, I've told you a hundred times
КОЙ... КОЙ some... others
КОЙ отсъствува, КОЙ зает, КОЙ пък болен some are absent, others are busy, still others are ill
2. вж. крив
ще видим КОЙ кого we'll see who'll laugh last/who'll get the upper hand
КОЙ каквото ще да казва no matter what they say
КОЙ като него! he's on top of the world, there is no one to beat him

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.