Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

клиѐнт

 

Тълковен речник

мн. клиенти, м. Човек, когото обслужват – купувач, посетител и т. н. В магазина имаше двама-трима клиенти. Клиенти на банка. Клиенти на хотел.

Банков термин: всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката име експозиция.

Синонимен речник

(същ.) посетител, постоянен посетител, пациент, мющерия
(същ.) клиентско приложение

Българо-Английски речник

(на адвокат и пр.) client
(на магазин, търговец) customer
редовен КЛИЕНТ patron
изкуство да се привличат КЛИЕНТи salesmanship

Подробна информация от Wikipedia

Клиент - Клиентът (от латински: cliens, „клиент“) е получател на стока или услуга в търговията и икономиката, предоставяни от продавач или доставчик, обикновено в замяна на пари или друга стойност.
Клиент-центрирана терапия - Клиент-центрираната терапия е един от основните подходи в консултирането и психотерапията, който е формулиран от Карл Роджърс през 1940.
Клиент-сървър - Клиент-сървър е тип мрежова архитектура, която отделя клиента от сървъра, и най-често се използва в компютърни мрежи.
Клиент за електронна поща - Клиентът за електронна поща представлява компютърна програма, използвана за прочитане и изпращане на електронна поща.
Клиент (информатика) - Клиент в информатиката е хардуерен или софтуерен компонент на компютърна система, изпращащ заявки към сървър.
Клиентелизъм - Това са неофициални властови отношения, базирани на размяната на услуги между индивиди или групи, които не са в равностойни обществени позиции.
Клиент (Рим) - Клиент в Древен Рим - човек, намиращ се в специфични взаимоотношения и под покровителството на даден патриций, наречен патрон.
Клиент (пояснение) - Клиент може да се отнася до:
Клиентела - Клиентела са наричани свободни граждани в Древен Рим, които са малоимотни или безимотни. Срещу издръжка, получена от богати римляни, всеки клиент е бил задължен правно и морално да подпомага своя патрон, например да гласува за него на избори, да го придружава при пътувания и други.
Климент Охридски - Свети Климент Охридски е средновековен български учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.