Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

изслѐдвам

 

Тълковен речник

изследваш, несв.
1. Какво. Подлагам на научно наблюдение и анализ; изучавам. Изследвам събирателните съществителни. Изследвам морското дъно.
2. Какво. Наблюдавам, разглеждам, проучвам. Изследвам растителността в околностите на града.
3. Какво. Подлагам на анализ посредством апаратура, препарати. Изследвам кръв. Изследвам урина.
• същ. изследване, ср.

Синонимен речник

(гл.) проучвам, разучавам, изучавам, анализирам, проанализирам, разработвам, издирвам, изпитвам, разследвам, анкетирам, търся, разглеждам
(гл.) пробвам, правя опит, изпробвам, опитвам, проверявам
(гл.) преглеждам, разглеждам внимателно

Българо-Английски речник

investigate; examine; study
(научно и) investigate; be engaged in research on; make a study of
геогр. explore
(със сонда) probe, sound
(за минерални богатства) prospect
ИЗСЛЕДВАМ щателно/внимателно scrutinize, examine closely
ИЗСЛЕДВАМ кръвта си have o.'s blood analyzed, have a blood test
ИЗСЛЕДВАМ въпрос inquire/go into a question/matter, investigate a question

Подробна информация от Wikipedia

Изследване на Космоса - Изследването на Космоса представлява откриването и изследването на небесните структури в космическото пространство чрез развиваща се и нарастваща космическа технология.
Изследвания на пола - Изследванията на пола (на английски: gender studies, други преводи на български са науки за пола, науки за пола и рода, също така родови изследвания, както и изследвания на социалния и културния пол, социални и културни изследвания на пола, както и всички други появили се или предстоящи да се появят интерпретации на термина на английски gender) е интердисциплинарно академично поле в социалните и хуманитарните науки, което третира проблемите на пола (джендъра) и половата идентичност.
Изследване - Изследване в широк смисъл е изучаването, подробното проучване с цел установяване на факти и нови знания или систематичното им събиране и анализ.
Изследване на Марс - Изследването на Марс е важна част от програмите за космическите изследвания на СССР (по-късно Русия), САЩ, Япония и Европа.
Изследване на Меркурий - На изследването на Меркурий като цяло се отделя по-малко внимание в сравнение с други планети от Слънчевата система.
Изследване на Сатурн - Сатурн е изследван само чрез космически сонди. Подобно на другите газови гиганти и на Сатурн няма твърда повърхност, на която да се приземи спускаем апарат.
Изследване на случай - Изследването на случай или примерният казус е един от методите за извършване на изследване в социалните и биологичните науки.
Изследване на Уран - Изследването на Уран е осъществено единствено чрез сондата Вояджър 2, като засега не се планират посещения от други космически апарати.
Изследване на Нептун - Изследването на Нептун започва със сондата Вояджър 2, която посещава планетата на 25 август 1989 г. Обсъдено е изпращането на орбиталния апарат Нептун Орбитър да изследва планетата, но освен него няма други планирани мисии към днешна дата.
Изследвания на жените - Изследвания на жените (на английски: woman studies) е интердисциплинарно академично поле, което включва теми, отнасящи се до жените, като феминизъм, пол и политика.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.