заѐмам

 

Тълковен речник

, заемаш, несв. и заема1, св. 1. Какво. Давам или получавам в заем. Ще ми заемеш ли сто лева за десет дни• 2. Приемам чужди идеи, мисли, думи от чужд език. Заели сме много думи от френски език. // прил. за¦т, за¦та, за¦то, мн. за¦ти.

Синонимен речник

(гл.) вземам, ангажирам, окупирам, настанявам се, настанен съм, разположен съм, обитавам, помещавам се, установявам се
(гл.) простирам се, запълвам, обхващам, обгръщам
(гл.) държа, завземам, заграбвам, присвоявам, завладявам
(гл.) заимствувам, възприемам, копирам
(гл.) наемам
(гл.) изпълвам
(гл.) предплащам, авансирам, плащам предварително

Българо-Английски речник

1. (вземам в заем) borrow
ЗАЕМАМ книга (от библиотека) get out a book
2. (давам в заем) lend
3. (изпълвам) take up, occupy, fill
(пространство) cover
(време) take up, fill
заема много място it takes up a lot of space
4. (стая, място) take, engage
(мястото си) take
5. (положение, длъжност) fill, hold, occupy
ЗАЕМАМ висок пост hold a high post
ЗАЕМАМ вакантно място fill a vacancy
ЗАЕМАМ председателското място fill the chair
докато той заемаше поста during his tenure/term of office
пост, който може да се заема две години a post tenable for two years
ЗАЕМАМ първо място head the list, be first
ЗАЕМАМ второ място be second, take second place
ЗАЕМАМ мястото на другиго step into/fill s.o.'s shoes
6. (държа) воен. hold
7. (завземам) воен. carry, take possession of, capture
ЗАЕМАМ позиция воен. hold a position, be in position, come into position
ЗАЕМАМ отбранителна позиция воен. hold a defensive position/line
npен. hold a defensive position
каква позиция/какво становище зае той по този въпрос? what was his stand on this question?
ЗАЕМАМ ce (c) take up, undertake; busy o.s. (with)
ЗАЕМАМ се за работа knuckle down to work
ЗАЕМАМ се с някаква работа take up a job
тя се зае с готвенето си she busied herself with her cooking
ЗАЕМАМ се здравата/енергично с/за нещо get o.'s teeth info s.th., fling o.s. into an undertaking, tackle a problem etc. seriously; sl. wire in
ЗАЕМАМ се да start (c ger. или inf.), set about (c ger.), undertake to (c inf.); take it upon o.s. to (c inf.)
не съм се заел да оправям света I am not out to reform the world


thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.