Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

забеля̀звам

 

Тълковен речник

забелязваш, несв., забележа, св.
1. Какво. Съзирам, съглеждам. Не го забелязах в тъмното.
2. Прен. Долавям, схващам, разбирам. Забеляза, че се е променил към нея.
3. Усещам, чувствам. Не забеляза как мина времето.
4. Кого/какво. Откроявам, отделям от другите и насочвам вниманието си към него. Работеше повече от другите, но не го забелязваха.
5. Обръщам внимание, вземам предвид. Забележете, времето сега е друго.
6. Рядко. Слагам белег за нещо. Забелязвам си до къде съм стигнал с четенето.
7. Обръщам особено внимание на някого, като обикн. се засягам, обиждам се от него. Не и забелязвай, малка е. – забелязвам се/забележа се.
1. Съзирам се, виждам се.
2. Долавям се, разбирам се.

Синонимен речник

(гл.) бележа, отбелязвам, обръщам внимание, вземам бележка, записвам, означавам
(гл.) зървам, съглеждам, откривам, съзирам, обръща ми вниманието, виждам, различавам
(гл.) схващам, долавям, разбирам, усещам
(гл.) наблюдавам
(гл.) разкривам, намирам, улавям
(гл.) разпознавам
(гл.) съзнавам, чувствувам

Българо-Английски речник

1. (поставям белег) mark
2. (долавям, виждам) notice, perceive, make out, be/become conscious/aware of, spot; catch sight of, detect, spy
ам. разг. get/be wise to
воен. мор. spot
забелязах, че в залива има две лодки I noticed two boats in the bay
не ЗАБЕЛЯЗВАМ fail to notice, miss, overlook
не бивам забелязан от някого escape s.o.'s notice
сигурно ще забележат нашето отсъствие we are sure to be missed
бързо ЗАБЕЛЯЗВАМ грешките на другите be quick at spying the faults of others
3. (обръщам внимание) observe, note
забележете добре, аз не казах това! I didn't say so, mind you! забележи! note! nota bene!
4. (правя забележка) remark, observe. notice, note
позволявам си да забележа (да кажа една дума) venture/hazard a remark
може да се забележи, че it may be remarked that
ЗАБЕЛЯЗВАМ се be seen/noticeable, become noticeable
ЗАБЕЛЯЗВАМ си note (down), take note, jot downthumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.