Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

жив

 

Тълковен речник

жива, живо, мн. живи, прил.
1. Който живее, обладава живот, не мъртъв. След злополуката остана жив. Живи цветя.
2. Който се отнася към животинския или растителния свят, органичен. Жива природа. Живи организми.
3. Който се състои от живи организми. Жив плет. Жива стена.
4. Прен. Жизнен, пъргав, подвижен; енергичен, деен. Живо дете. Жив ум. Жив поглед.
5. Прен. Ярък, силен. Жив спомен. Жив разказ.
6. Истински, действителен. Жив живот. Запознах се с един жив американец.
• Жива вода. В приказките – вода, която съживява мъртви.
• Жив език. Език, който се говори, не мъртъв.
• Живо тегло. Тегло на животно за клане, докато е живо.
• Няма жива душа. Няма никого, пусто е.
• Жива верига. Много хора, хванати за ръце.
• Да си жив и здрав. Пожелание за здраве.

Синонимен речник

(прил.) здрав, жизнен
(прил.) пъргав, бърз, енергичен, деен, активен, подвижен, съобразителен, събуден, буден, игрив, весел, бодър, разпален, оживен
(прил.) ярък, очевиден, ясен
(прил.) изразителен, образен, картинен, релефен
(прил.) напрегнат
(прил.) буен
(прил.) схватлив
(прил.) чевръст
(прил.) остър
(прил.) закачлив, дяволит
(прил.) усърден, ентусиазиран
(прил.) сприхав
(прил.) разгорещен, храбър
(прил.) млад, младежки, юношески, характерен за младостта, свеж, жизнерадостен
(прил.) нагледен, живописен
(прил.) оригинален, интересен
(прил.) безгрижен
(прил.) колоритен, цветист
(прил.) отривист, отсечен, решителен, твърд, ясно очертан, чист
(прил.) сръчен, ловък
(прил.) пълнокръвен
(прил.) хвъркат
(прил.) темпераментен
(прил.) силен

Българо-Английски речник

1. (който живее) live, living, alive (predic.)
ЖИВo същество a living creature/being, an animated being
ЖИВ организъм a living organism
ЖИВa материя organized matter
ЖИВa природа animated nature
ЖИВa риба live fish
баща му е още ЖИВ his father is still living/still in the land of the living
ЖИВ изгорен, погребан burnt/buried alive
оставам ЖИВ remain alive, survive
ЖИВи деца (които не са починали) surviving children
откакто съм ЖИВ within my remembrance, in all my born days
докато съм ЖИВ in my lifetime, as long as I live
човек се учи докато е ЖИВ we live and leam
ЖИВ или мъртъв dead or alive
ни ЖИВ, ни умрял more dead than alive, on o.'s last legs
ЖИВи мощи a walking corpse
ЖИВ умрял half dead
ЖИВ и здрав alive and well, alive and kicking; safe and sound
също като ЖИВ like real, life-like; as big/large as life
изглежда като ЖИВ (на картина и пр.) it's the living image of him; he looks like real
ЖИВa картина a living picture
няма ЖИВа душа there is not a (living) soul about
2. същ. (жив човек)
всичко ЖИВо one and all, the whole creation, everything that has life, all that breathes; young and old; everyone; men, women and children
той не е вече между ЖИВите he is no more
3. (жизнен) lively, brisk, vivacious, mercurial, perky, frisky, jaunty, sprightly
разг. corky, zippy, ам. jazzy
(за игра) fast, brisk
(за спор, разговор) animated, lively
(за очи) bright, sparkling
(за лице) animated, mobile
(за изражение) animated
(за ум) keen, quick
(събуден) wide awake, full of life
ЖИВo дете a lively child
ЖИВ темперамент a lively dispostion
ЖИВo участие an active participation
ЖИВa походка a jaunty stride
4. (ярък, силен) vivid; lively; intense
(за стил) vital, nervous
ЖИВ спомен a vivid memory
ЖИВо въображение a lively/vivid imagination
ЖИВo описание a vivid description
показвам ЖИВ интерес show lively/keen interest
ЖИВи цветове vivid colours
5. (същински, истински) real
в ЖИВата действителност in real life
ЖИВ дявол the devil himself
ЖИВa мъка a back-breaking job
ЖИВ ужас real terror/fright
ЖИВ да си! God bless you! ти да си ЖИВ ! never mind so long as you're all right
ЖИВо-здраво I'm fine, everything is О.К.
по ЖИВo по здраво safely, (пожелание) good luck! ЖИВo тегло live weight, on the hoof
ЖИВ инвентар livestock
ЖИВa сила living force
ЖИВa вода life-giving water
ЖИВ плет hedge
ЖИВи цветя real/natural/fresh flowers
ЖИВa рана a lacerated/an open wound
ЖИВ въглен a live coal
ЖИВa цел воен. a personal target
ЖИВ език a modem/living language
ЖИВa раздяла a heart-breaking separation, a wrench

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.