Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

дух

 

Тълковен речник

духът, духа, мн. духове и духове, (два) духа, м.
1. Само ед. Съзнание, мислене, психически способности.
2. Вътрешна, нравствена, волева сила на човек. Имам силен дух. Духовете са разбудени.
3. Само ед. Нематериално начало при сътворението, което след смъртта напуска тялото.
4. В митологичните представи – нематериален образ на покойник. Из къщата бродят духове.
5. Прен. Само ед. Съдържание, истински смисъл на нещо. В духа на промените.
6. Прен. Само ед. Вътрешни взаимоотношения в колектив и изграденото в зависимост от тях настроение. В кабинета витаеше дух на нетърпимост.
• Предавам богу дух. Умирам.

Библейско тълкуване: Думата Дух има няколко значения в Св. Писание.

I. Свети Дух, третото лице на Св. Троица, който вдъхновяваше пророците, въодушевява добрите хора, влива влиянието си в сърцата ни, дава ни живот и утеха; и в чието име, и в името на Отца и Сина ние сме кръстени, и се благославяме. Когато прилагателното Свят стои пред думата Дух, трябва да го разбираме в смисъла, който изяснихме. Обаче на много места думата Дух се разбира в този смисъл, макар и да не е придружена с прилагателното Свят. Виж Свети Дух.

II. Дихание, дишане; или началото на живота общо за хората и за животните. Бог ни го е дал, и Бог си го взима когато ни отнеме живота - Екл. 3:21. Виж Душа.

III. Словесната душа, която ни оживотворява и запазва съществуването си и след смъртта на тялото. Онова духовно разсъдливо и избирателно същество, което може да достигне до вечно блаженство. Виж Душа.

"Духовете в тъмницата" - 1Пет. 3:19, се смята, че са душите на допотопните грешници, на които души Духът проповядва чрез Ной - 2Пет. 2:5, когато са били в плът. Така Христос "благовества" на ефесяните, макар и да не присъстваше лично пред тях - Еф. 2:17.

IV. Ангел, добър или зъл; душа отлъчена от тялото. В Д.А. 23:8 се казва, че садукеите отричали съществуването на ангели и духове. Когато Исус след Възкресението се яви пред своите ученици, той им рече: "Попипайте ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате че Аз имам" - Лк. 24:39.

V. Разположението на ума. Ние срещаме дух на завист, дух на блудство, дух на благодат и моление, дух на немощ, дух на съвет и на сила, дух на мъдрост и разум, дух на знание и на страх от Господа - Ос. 4:12; Зах. 12:10; Лк. 13:11; Ис. 11:2.

VI. Възобновеното естество на истинските верни, което Св. Дух изработва, и което ги съобразява с него. Така духът е противопоставен на тялото - Йн. 3:6. Този дух е тясно свързан с "Духът Христов" и на някои места в Св. Писание трудно може да се различи от него. Той оживява истинните християни, чадата на Бога и ги отличава от чадата на тъмнината, които се оживотворяват от светския дух - Рим. 8:1-16. Този живеещ в сърцето Дух е дар на милостта, на осиновението - Святият Дух излят в сърцата ни, който ни ободрява да викаме към Бога "Авва, Отче". Онези, които са повлияни от този Дух "разпнали са плътта заедно със страстите и похотите и" - Гал. 5:16-25.

VII. "Разпознаване на духовете" се е състояло в познаването дали някой е вдъхновен от Божия Дух, или е лъжлив пророк, самозванец, който е следвал внушенията на духа си, или на Сатана. Павел в 1Кор. 12:10 казва, че разпознаване на духовете е една от чудесните дарби, които Бог е дарявал на верните през първите години на християнството.

"Духа не угасвайте" - 1Сол. 5:19, е един метафоричен израз лесно разбираем. Да не угасяваме Духа означава, да не отстраняваме от себе си този божествен деец чрез неправилен живот, суетност, користолюбие или чрез други грехове противни на милосърдието, истината и мирът и на другите му дарби и способности.

Ние "оскърбяваме" Божия Дух като пренебрегваме святите му вдъхновения, внушенията на благодатта му, или като проявяваме безразличие, като вземаме за нищожни даровете му, или ги презираме, като злоупотребяваме с благодатта Му. От друга страна, ние "разпалваме" - 2Тим. 1:6 Божия Дух, който обитава в нас, като живеем добродетелно, съобразяваме се с вдъхновенията му, служим му пламенно, като възобновяваме признателността си, усърдно служим на Христос и вършим делата на Духа.

Синонимен речник

(същ.) душа, чувство, живот, настроение, темперамент, характер
(същ.) смелост, мъжество, воля, ентусиазъм
(същ.) смисъл, значение, същност
(същ.) видение, привидение, призрак, двойник
(същ.) кураж, ревност, усърдие, издръжливост
(същ.) храброст, въодушевление, пламък
(същ.) съзнание, манталитет, мисловност
(същ.) сянка

Българо-Английски речник

1. фил. spirit, mind
(нравствена сила, смелост) spirit, morale, mettle, tone
здрав ДУХ a sound mind, a healthy tone
смел ДУХ a brave/bold spirit
силен ДУХ a strong mind, an unbending spirit
човек със силен ДУХ а man of spirit, a man of a strong mind/of unbending spirit
свободен ДУХ a free spirit
един от най-пламенните ДУХ ове на своето време one of the most ardent spirits of his time
висок ДУХ high morale
показвам висок ДУХ show spirit
липсва ми ДУХ have no spirit
губя/запазвам присъствие на ДУХа lose/keep o.'s head/o.'s presence of mind
не губя присъствие на ДУХа carry/keep a stiff upper lip
поддържам ДУХ a keep up the morale
повдигам ДУХа raise (the) morale
загубвам ДУХ lose morale; lose heart, be dejected, become downhearted
2. (психическо състояние, настроение) spirit, spirits, frame of mind; mood
работя/свиря без ДУХ work/play without spirit
радостен/оптимистичен ДУХ a joyful/an optimistic mood/spirit
с повишен ДУХ in good/high/elevated spirits, in a good frame of mind
повишавам ДУХа на някого raise/revive s.o.'s spirits, cheer s.o. up, разг. ginger s.o. up
ДУХовете се повишиха, когато приближиха до града the spirits rose as they approached the town
понижен ДУХ poor/low spirits, despondency
с понижен ДУХ съм be despondent/depressed, be in a bad frame of mind, be in low spirits
това понижи ДУХа на компанията this lowered the spirits Of the company
ДУХовете са възбудени everyone is excited
ДУХ на недоволство a spirit of discontent
авантюристичен ДУХ an adventurous spirit
с търговски ДУХ commercially minded
3. (същпост, насока) spirit
ДУХътна епохата the spirit of the times, the ethos, нем. Zeitgeist
ДУХ ът на закона the spirit of the law
в ДУХа на in the spirit of
то е в ДУХа на it fits into the pattern of
в този ДУХ on these lines
в същия ДУХ in the same vein, on the same lines
влизам в ДУХа на enter into the spirit of
4. (памет на покойник) spirit
ДУХът му витае сред нас his spirit is still with us
5. (въображаемо, свръхестествено същество) spirit, ghost, phantom, phantasm
зъл ДУХ an evil spirit
планински ДУХове sprites
ДУХ-магьосник jinпее, разг. jinns
викам ДУХ raise a spirit
предавам богу ДУХ give up the ghost, breathe o.'s last, pass away
свети Дух the Holy Ghost, (празник) Whitsuntide

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.