Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

ду̀ма

 

Тълковен речник

мн. думи, ж.
1. Съчетание от звукове в човешката реч, чрез което условно се назовава, означава едно понятие. Колко думи използва един човек?
2. Обикн. мн. Приказки, разказани неща (често лоши, неприятни за някого). Гледаше го как говори, но думите му не проникваха в съзнанието и. Хорските думи не ме засягат.
3. Разг. Обикн. ед. Говорене. Пресичам думата на някого.
4. Само ед. Мнение, становище. Кажи си думата!
5. Разг. Само ед. Обещание. Давам думата си. Дадохме си дума.
6. Прен. Само ед. Постижение в някоя област. Нова дума на техниката.
* Вземам думата. Правя изказване на събрание.
* Давам думата. Разрешавам изказване на събрание.
* Имам думата. Разрешено ми е изказване на събрание.
* Отнемам думата. Забранявам, прекъсвам изказване на събрание.
* Вземам си думите назад. Разг. Извинявам се за несправедливо обвинение или изказване.
* Губя ума и дума. Стреснат съм, стъписан съм, та не мога да реагирам – да мисля и да говоря.
* Две думи.
1. Накратко. С две думи казано.
2. Много малко, недостатъчно, нищо. Каза две думи и спря.
* Дума да няма/Дума да не става. Разг.
1. За изразяване на категорично отрицание.
2. Безспорно.
* Имам думата. Мнението ми се слуша.
* Не обелвам дума. Нищо не казвам.
* Казвам две думи (за някого). Ходатайствам.
* На думи. Привидно. На думи всичко е ясно.
* Не ще и дума. Няма съмнение; разбира се.
* Нямам думата. Не ми се позволява да изказвам мнение, да се намесвам. Вкъщи той няма думата.
* Хващам се/улавям се за думата. Разг. Отделям прекалено голямо внимание, значение на нещо, казано случайно, между другото.

Синонимен речник

(същ.) слово, израз, реч
(същ.) мнение, изказване
(същ.) приказка, мълва, слух

Българо-Английски речник

1. word
едносрична ДУМАa monosyllabic word, monosyllable
многосрична ДУМАа polysyllabic word, polysyllable
игра на думи word play, play upon words, pun
играя на думи play upon words, pun
ДУМА пo ДУМА verbatim, (за превод) word for word
ДУМА не продума he didn't say a word, not a word did he say
в пълния смисъл на ДУМАта in the true sense of the word
изяждам си думите swallow o.'s words
ДУМА трудна за произнасяне jaw-breaker, tongue-twister
2. (онова, което казвам, разказвам, изразявам и пр.) word. account
той не довърши ДУМАта си he stopped short in what he was saying, he didn't finish what he was saying
с тези думи with/at these words, saying this
взе ми ДУМАта от устата he took the words out of my mouth
приписва ми думи, които не съм казвал he accuses me of saying things I never said; he puts words in my mouth (which I never said)
това не са мои думи I (have) never said such a thing
вярвам на думите на trust s.o.; take s.o. at his word; take s.o.'s word (for s.th.)
меря си думите weigh о. 's words, (сдържам се) bridle o.'s tongue
подбирам си думите pick o.'s words
помнете ми думите! mark my words! с други думи in other words
с една ДУМА in a word. in short; in brief
с две думи to cut a long story short, the long and short of it is, it boils down to this
с няколко думи in a few words
според думите на in the words of
според собствените му думи according to his own words, by his own account
според думите на всички by all accounts
нямам думи да изкажа words fail me to express
нямам/не намирам думи be at a loss for words
не може да се опише с думи no words can describe it, it is beyond words
думи re се лееха от устата му the words rushed to his mouth
успявам да кажа една ДУМА edge in a word
на думи in words
ни ДУМА! not a word
никому ни ДУМА mum's the word! той не каза ни ДУМА (не възрази) he took it lying down
помага по-скоро на думи отколкото на дела his help is more in word than in deed
превръщам думите в дела put o.'s words into deeds
не думи, а дела actions, not talk; actions speak louder than words
не само на думи, но и на дела not merely in word but in deed
съгласявам се/поддържам само на думи pay/give lip service (to)
той е силен само на думи he is all talk
лоши/тежки думи hard/black words
блага ДУМА а kind/good word
ДУМА дупка не прави hard/mere words break no bones
както е ДУМАта as the saying goes
3. (разговор) word, talk, conversation
искам да ти кажа две думи may I have a word with you?
разменихме си няколко думи we exchanged a few words
можахме да си кажем само няколко думи we managed to exchange only a few words
не давам никому ДУМАта monopolize the conversation
от ДУМА на ДУМА one thing led to another; from one word to another; in the course of the conversation
да се върнем на ДУМАта to return to our subject/muttons
да си дойда на ДУМАта to come back/to return to the subject, let me get back to the point; let me come back to what I was saying
става ДУМА за be speaking of
стана ДУМА за Х Х was mentioned, Х was introduced into the conversation
отварям ДУМА за mention, bring up (a subject)
той не отваря ДУМА за това he doesn't allude to/speak about/mention it
4. (обещание) word, promise, pledge
давам ДУМА promise
давам ДУМА на (за женитба) pledge o.'s word to
честна ДУМА upon my word/heart; (my) word of honour
разг. honour bright
давам честна ДУМА pledge o.'s word/honour; give/pledge/plight o.'s faith
отмятам се от ДУМАта си go
5. ист. Duma

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.