Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

допу̀скам

 

Тълковен речник

допускаш, несв. и допусна, св.
1. Кого/какво. Разрешавам, давам възможност на някого да направи нещо, да участва в нещо. Допускам до конкурс.
2. Прен. Кого. Позволявам проникване вътре, доближаване. Допуснах я до себе си и сгреших.
3. Какво. Давам възможност на нещо да стане, да се реализира; разрешавам, позволявам. Допуснах това интервю, но сега съжалявам. Не допускам свободното мислене. Допускам грешка.
4. Считам, приемам за възможно, за вероятно, за истина. Да допуснем, че двете страни са еднакво силни.

Синонимен речник

(гл.) допущам, понасям, търпя, позволявам, давам, не забранявам, не запрещавам, давам възможност, разрешавам
(гл.) предполагам, вярвам, приемам, мисля, считам, смятам, презумирам, подозирам
(гл.) толерирам
(гл.) вземам за дадено
(гл.) признавам, възприемам
(гл.) съгласен съм
(гл.) съгласявам се

Българо-Английски речник

допусна 1. (позволявам, търпя) allow, permit, let; stand, have, tolerate
(само в отрицание) brook
не допуска никакви шеги he won't/doesn't allow any joking, he won't stand/have any joking
няма да допуснем да ни се бъркат we'll brook no interference
защо допускаш да ти се подиграват? why do you let them make fun of you?
2. (предполагам, мисля) (be ready to) suppose, think, imagine; presume, assume
ДОПУСКАМ, че не са му съобщили I suppose he has not been informed; he may not have been informed
ако допуснем, че има такова нещо assuming/allowing that there is such a thing
да допуснем, че това е така let us presume/assume it is so, supposing it is so, granted it is so, put the case that it is so
мога да допусна, че I can well believe/imagine that
не допускам, че тя ще ме излъже I can't imagine that she would deceive me, it is most unlikely that she would deceive me, I refuse to admit the possibility of her deceiving me
трудно е да се допусне, че it is hard to believe that
произшествието допуска две обяснения the accident admits (of)/allows/bears two explanations
3. (давам достъп) admit (в to), allow (in, into)
не ме допуснаха да вляза I was not allowed in
4. (давам възможност, разрешавам) admit (да to), allow, pass
ДОПУСКАМ до изпит admit (s.o.) to an examination; let s.o. sit for an examination
ДОПУСКАМ до състезание allow (s.o.) to enter a competition
той беше допуснат до втория тур (при състезание, конкурс) he was sent forward to the second round/hearing, he qualified for the second round, he got through to the second round
(за изпит и под.) he was accepted for a second test/interview
ДОПУСКАМ грешки/слабости make mistakes/slips, allow mistakes to slip in
допусната е грешка there has been a mistake; a mistake has slipped in
не могат да се допускат такива грешки such mistakes are inadmissible
ДОПУСКАМ брак turn out rejects

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.