Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

диалѐкт

 

Тълковен речник

мн. диалекти, (два) диалекта, м. Спец. В езикознанието – разновидност на националния език, която се използва в определена общност от хора, ограничена териториално или социално. Източнобългарски диалекти. Професионален диалект.
• прил. диалектен, диалектна, диалектно, мн. диалектни. Диалектна форма.

Синонимен речник

(същ.) наречие, провинциализъм, говор, език
(същ.) произношение, акцент, дикция, изговор
(същ.) жаргон

Българо-Английски речник

dialect

Подробна информация от Wikipedia

Диалект - Диалектът (от гръцки διάλεκτος) е разновидност на езика, която не е кодифицирана (за разлика от книжовния език) и която се използва за неформално общуване (устно, а понякога и писмено) между хората от дадена териториално или социално обусловена езикова общност.
Диалектически материализъм - Диалектическият материализъм (наричан накратко диамат) е научен философски мироглед, една от съставните части на марксизма, негова философска основа.
Диалектика - Диалектиката (от старогръцки: διαλεκτική, „(изкуство на) разговора“) е понятие във философията, което неколкократно изменя значението си в хода на историята.
Диалектен континуум - Диалектен континуум е съвкупност от териториални диалекти в голяма географска област, които плавно преливат един в друг.
Диалектология - Диалектология е дял от езикознанието, който изучава диалектите, тоест всички езикови прояви извън обсега на книжовния език в съвременното им състояние и/или историческо развитие (териториални диалекти и социални говори).
Диалектическа логика - Диалектическата логика е логическо учение на диалектическия материализъм, наука за законите и формите на отражение в мисленето на развитието и изменението на обективния свят, за закономерностите на познанието на истината.
Български диалекти - Българските диалекти (също и български говори или български наречия) са регионалните говорими вариативности на българския език.
Диалектика на мита - „Диалектика на мита“ (1930) е 8-та книга от поредицата на младия руски философ Алексей Лосев, наречена "Осмокнижие" и осъществена като "издание на автора" през 1927-1930 г.
Моласи - Мо̀ласи (на гръцки: Διαλεκτό, Диалекто̀, катаревуса: Διαλεκτόν, Диалектон, до 1955 година Μόλαση, Моласи) е село в Егейска Македония, Гърция, дем Хрупища, област Западна Македония.
Трансилвански саксонски език - Трансилванският саксонски език (Såksesch, на унгарски: Erdélyi szász nyelv, на немски: Siebenbürgersächsisch или Siebenbürgisch-Sächsische Sprache, на румънски: Limba săsească) е езикът на трансилванските сакси.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.