Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

депо̀зит

 

Тълковен речник

мн. депозити, (два) депозита, м.
1. Пари или ценни книжа, внесени в банка, за които се получава лихва.
2. Сума, която се внася като гаранция за изпълнение на някакви задължения или като залог срещу нает за временно ползване предмет.
• прил. депозитен, депозитна, депозитно, мн. депозитни. Депозитна вноска.

Банков термин: (англ. deposit - влог) – парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия.

Българо-Английски речник

deposit (за on)
(запас) stock
вземам ДЕПОЗИТ charge a deposit (за for)
оставям ДЕПОЗИТ leave as a deposit

Подробна информация от Wikipedia

Депозитна сметка - Депозитна сметка e текуща сметка, спестовна сметка или друг тип банкова сметка, в банкова институция, която позволява пари да бъдат депозирани и изтегляни от държателя на сметката.
Депозитарна разписка - Депозитарната разписка е документ, удостоверяващ, че лицето, посочено в нея, притежава определено количество безналични ценни книжа, описани по количество, вид, емисия, серийни номера и номинална стойност.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.