Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

ден

 

Тълковен речник

денят, деня, мн. дни, (два) дена и дни, м.
1. Светлата част от денонощието от сутринта до вечерта. Цял ден се разхождах из гората.
2. Денонощие. След два дни заминаваме.
3. Период, определен за извършване на нещо. Почивен ден. Пазарен ден. Сватбен ден.
4. Само мн. Време, живот. Прекарвам дните си в размисли и терзания. Безгрижни детски дни.
5. Спец. В астрономията – промеждутък от време, необходим за завъртането на небесното тяло около оста му, или периодът, когато е огрявано от Слънцето.
6. Дата, свързана с някакво събитие или празник. Рожден ден. Ден на родилната помощ.
• Бял ден. Добър, спокоен, уреден живот.
• Ден до пладне. Кратко време, за малко.
• Ден за ден. Без перспективи за бъдещето.
• Дните ми са преброени. Малко ми остава да живея, скоро ще умра.
• Добър ден! За израз на подигравка, ако някой възприема нещо известно като ново.
• Имам дни. Ще живея още.
• За черни дни. В случай на нужда, при необходимост.
• И утре е ден. За подчертаване, че някаква работа може да се отложи.
• Силен на деня. Влиятелен, властен.
• Утрешния ден. Бъдещето.
• До ден днешен. До днес, до този момент.
• Тия дни. В близко време; скоро.

Библейско тълкуване: Трябва да правим разлика между естествени и граждански дни. Естественият ден е времето, при което земята прави едно завъртане около оста си. Гражданският ден се определя от обичая на даден народ. Евреите са започвали деня от вечерта - Лев. 23:32. Виж Нощ. Вавилонците при изгряването на слънцето, а съвременните образовани народи от полунощ. Свещените писатели, делят деня на дванадесет часа. Шестият час винаги се свършва през годината по пладне, а дванадесетия е последния час преди залязването на слънцето. През лятото обаче, дневните часове са винаги по-дълги отколкото през зимата, а нощните часове са по-къси. Виж Часове и Три.

Думата ден често се употребява за един неопределен период, и за времето на първото и второто пришествие на Исус Христос - Ис. 2:12; Ез. 13:5; Йн. 11:24; 1Сол. 5:2.

Синонимен речник

(същ.) дата, денонощие
(същ.) светлина, видело, слънце

Българо-Английски речник

1. day
делничен ДЕН weekday
ДЕН, през който се плащат заплати pay-day
неприсъствен ДЕН holiday
пазарен ДЕН market-day
почивен ДЕН rest-day, a day of rest
работен/присъствен ДЕН workday
ДЕН на победата Victory Day, V-Day
рожден ДЕН birthday
свободен ДЕН a day off
след един ДЕН in the course of one day
след ДЕН-два in a day or two/or so
след два-три дни in two or three days' time
през ДЕНя during the day; in/during the daytime
през целия ДЕН all day long, the whole day through
екскурзия за един ден а day's outing
за цял ДЕН (за екскурзия и пр.) all-day (attr.)
всеки ДЕН every day; day in, day out
с всеки изминат ДЕН with every passing day
през ДЕН every other day
през два дни every third day
тоя ДЕН this day
на тоя/днешния ДЕН today
преди една година на тоя ДЕН one/a year ago today
точно на тоя/днешния ДЕН преди една година той... it is one year to the day that he...
предният ДЕН the day before
оня ДЕН the day before yesterday; the other day
него ДЕН (on) that day
в ДЕНя, в който the day that
на същия ДЕН the same day
на другия ДЕН on the next/following day
един ДЕН one day
някой ДЕН some day, some time or other
от ДЕН на ДЕН day by day, day after day. from day to day; day in, day out
на ДЕН a/per day
по три пъти на ДЕН three times a day
живея (от) ДЕН за ДЕН live from hand to mouth; live for the day
един хубав ДЕН one fine day
в оня паметен ДЕН on that memorable day
до ДЕН днешен to this (very) day, even to this day. up to/until this day/the present day
кой ДЕН сме днес? what day of the week is it?
тия дни (преди няколко дни) a few days ago, (след някой и друг ден) in a day or two. one of these days
в известни дни on certain days
въпрос на дни a matter of days
пo цели дни for days (on end)
2. (време) day, days
през дните на in the days of
в наши дни in our/these days, nowadays
през ония дни in those days
3. мн.ч. (живот) days
който трае ДЕН до пладне short-lived
посред бял ДЕН in broad daylight
злобата на ДЕНя the news/gossip/topic of the day
ясно като бял ДЕН as clear as day(tight)
не съм видял бял ДЕН I have had a hard life
променям се/прочу-вам се за едни ДЕН change/become famous overnight
всеки ДЕН не е Великден Christmas comes but once a year; we don't kill a pig every day
ДЕНят се познава от сутринта it is never a bad day that hath a good night; good blood tells

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.