Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

дѐло

 

Тълковен речник

мн. дела, ср.
1. Проява на човешка дейност; работа, занимание. Тук съм по служебни дела. Зает е с някакви важни дела.
2. Само ед. Съвкупност от дейността на много хора, обикновено с важна цел. Всенародно дело.
3. Кръг от знания, специалност. Военно дело. Банково дело.
4. Реална проява, постъпка. Не на думи, а на дело. Направих още едно добро дело.
5. Нещо, което е осъществено в резултат на положени от отделна личност или от обществото усилия. Живот и дело на някого.
6. Съдебен процес. Бракоразводно дело.
7. Съвкупност от документи, отнасящи се към едно лице или един проблем. Прикрепих документа към делото му.
• Превръщам в живо дело. Осъществявам, реализирам.
• На дело. На практика, в действителност.

Синонимен речник

(същ.) произведение, изделие, творба, творение, работа, дейност, деяние, изобретение, резултат, труд
(същ.) постъпка, акция, предприятие
(същ.) процес, афера
(същ.) произшествие, събитие, факт
(същ.) действие
(същ.) подвиг, акт
(същ.) иск, тъжба, съдебен процес
(същ.) папка, архива, картотека, списък

Българо-Английски речник

1. (работа, действие, постъпка) work, deed, act, affair
(дейност, която поглъща целия живот на човека) life-work
(постижение) achievement
(проява) performance
на ДЕЛО virtually
и на ДЕЛО, и на думи both in word and in deed
на ДЕЛО, ако не на думи in practice if not in profession
добро ДЕЛО a good deed
велико ДЕЛО a great deed, feat, exploit
научно ДЕЛО a scientific achievement
ДЕЛО на човешки ръце something made by human work/workmanship/hands
ДЕЛО съм на be a/the work of
извършвам добро ДЕЛО do a good action/deed
показвам на ДЕЛО prove by deeds
превръщам в живо ДЕЛО realize. carry into effect, implement
2. (кауза) cause
за право ДЕЛО in a good cause
боря се за добро ДЕЛО fight the good fight
боря се за ДЕЛОто на fight in the cause of
подкрепям/отстоявам ДЕЛОто на take up the cause of
умирам за право ДЕЛО die in a good/In the right cause
3. юр. case, lawsuit, suit/action (at law)
гражданско/углавно ДЕЛО a civil/criminal trial
ДЕЛО за обида/клевета a libel suit/action
завеждам ДЕЛО go to law
завеждам ДЕЛО против bring/take an action against, initiate/institute legal proceedings against, go to law with, have/take the law of/on, sue, prosecute
водя ДЕЛО против be at law with
водя ДЕЛО (за адвокат) conduct a suit
възлагам ДЕЛО на адвокат brief a lawyer
имам ДЕЛО (за адвокат) have a case on
привличам по--garnish
гледам ДЕЛО try a case
ДЕЛОто се разглежда от съда the case is up before the court
безкрайно гледане на дела а long chain of litigation
4. (кръг от знания) science
аптечно ДЕЛО pharmacy
военно ДЕЛО military science
кооперативно ДЕЛО co-operation
театрално ДЕЛО drama, theatrical profession/art
просветно ДЕЛО education
хладилно ДЕЛО refrigeration
държавни дела state affairs/matters/concerns
5. кани. file
лично ДЕЛО a personal life, personal records
слагам към ДЕЛО file (away)

Подробна информация от Wikipedia

Дело - Дело може да се отнася за:
Делото Драйфус - Делото „Драйфус“ е наказателен процес във Франция през 1894-1906 г.
Дело срещу лекарите - Делото срещу лекарите (на руски: дело врачей, врачи-вредители или врачи-убийцы) е заведено в началото на 1953 г.
Делоски морски съюз - Делоският морски съюз, наричан още Делоска симахия, Първи атински съюз или Атинско архе, представлява обединение на древногръцките полиси начело с Атина.
Делос - Делос (гръцки Δήλος, на старогръцки произнасяно Делос, на новогръцки Дилос) е остров в западната част на Егейско море.
Дело 205/1913 П. К. Яворов - „Дело 205/1913 П. К. Яворов“ е български игрален филм (драма) от 1984 година на режисьора Киран Коларов, по сценарий на Иван Дечев.
Делова махала - Делова махала е село в Северна България. То се намира в община Златарица, област Велико Търново.
Делото Моузли срещу Обединеното кралство - Делото Моузли срещу Обединеното кралство е сред известните дела в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).
Делогожди - Делогожди или Делогожда (на македонска литературна норма: Делогожди; на албански: Dollogozhda) е село в Северна Македония, в Община Струга.
Делово - Делово (на руски: Делово) е село в Селивановски район на Владимирска област в Русия. Влиза в състава на Новлянската селска община.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.