Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

гра̀ница

 

Тълковен речник

мн. граници, ж.
1. Разделителна линия между териториите на две държави, две области, местности и др. Държавна граница. В границите на града.
2. Прен. Мислена линия, преграда между две явления. На границата между живота и смъртта.
3. Прен. Предел, допустима норма. Това минава всякакви граници на приличието.
• прил. граничен, гранична, гранично, мн. гранични. Гранична застава. Гранична линия. Гранично явление.
• Зад граница. В чужбина.

Синонимен речник

(същ.) предел, край, преграда, разграничение, синор, линия, бразда, бряг, праг, вододел
(същ.) ограничение, мярка, рамка, норма, лимит
(същ.) обхват, обсег, район
(същ.) разграничаване, различие
(същ.) степен

Българо-Английски речник

1. border, borderline, boundary, frontier
държавна ГРАНИЦА border, frontier
естествена ГРАНИЦА a natural frontier
морска ГРАНИЦА a sea-frontage
политическа ГРАНИЦА a political boundary
снежна ГРАНИЦА a snow line
сухоземна ГРАНИЦА a land frontier
на ГРАНИЦАта on/at the border/frontier
на ГРАНИЦАта между.... и on the borderline/frontier between... and, on the frontier of... and
в границите на in/within the borders of
вън от границите на out of/beyond the borders of
село край ГРАНИЦАта a borderland village
имам обща ГРАНИЦА с adjoin, be conterminous with, have a common border/boundary with
минавам/прекосявам ГРАНИЦАта cross the border frontier
избягвам през ГРАНИЦАта escape over the border
заминавам зад ГРАНИЦА go abroad
служа за ГРАНИЦА на form/mark the boundary of
не признавам граници recognize no frontiers
2. (предел) limit (и мат.), bound, verge; dividing line
на ГРАНИЦАта между морето н небето on the edge of sea and sky
всичко си има ГРАНИЦА there is a limit to everything/to all things
в известни граници within limits
до известни граници up to some limits
в границите на закона within the confines of the law
не зная граници know no bounds
излизам от границите/минавам ГРАНИЦА та на go beyond the bounds of
минавам всички граници go beyond all bounds
това минава всяка ГРАНИЦА that is too much, it's carrying it too far. it's the limit
разг. that's a bit thick
излизам от границите на приличието overstep the bounds of decency
поставям ГРАНИЦА draw a/the line (at)
поставям граници на, ограничавам/set limits to
на ГРАНИЦА та на лудостта съм be on the verge of madness
ГРАНИЦА на чувствителността ncux. limen
ГРАНИЦА на безопасността a margin of safety

Подробна информация от Wikipedia

Граница - Границите са географско разделение на политически субект или правни юрисдикции като правителства, суверенни държави, федерални щати и други административни деления.
Граница (област Кюстендил) - Грани́ца е село в Западна България.
Граница (математика) - Граница в математиката е стойността, до която дадена функция или числова редица се доближава, когато аргументът се доближава до някаква стойност.
Граница между България и Турция - Границата между България и Турция (на турски: Türkiye-Bulgaristan sınırı) е с дължина 259 km. Тя е най-късата държавна граница на България и третата по дължина, след границите със Сирия и Иран, на Турция.
Граница (филм, 1994) - „Граница“ е български игрален филм (военна драма) от 1994 година на режисьорите Христиан Ночев и Илиян Симеонов, по сценарий на Емил Тонев, Илиян Симеонов и Христиан Ночев.
Граница на Мохоровичич - Границата на Мохоровичич е зона, която разграничава земната кора от слоя, разположен непосредствено под нея – мантията.
Граница на Чандрасекар - Граница на Чандрасекар е горната граница на масата, при която звезда може да съществува като бяло джудже.
Граница на Рош - Границата на Рош е радиус на кръгова орбита на едно тяло, движещо се около друго тяло, при който приливните сили, предизвикани от централното тяло, са равни на гравитационните сили на спътника.
Граница между САЩ и Канада - Границата между САЩ и Канада е най-дългата граница между 2 държави, която не е охранявана.
Граница (дем Аграфа) - Гранѝца (на гръцки: Γρανίτσα) е планинско селце, разположено на 850 метра надморска височина, Централна Гърция, дем Аграфа.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.