Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

глава̀

 

Тълковен речник

мн. глави, ж.
1. Част от тялото на човека или животните, където се намират главният мозък, устата, очите, ушите, носът.
2. Ум, разум, разсъдък. Всичко се изпарява от главата ми. Нищо не влиза в главата ми. Ти глава имаш ли?
3. Прен. Животът на човек. Залагам си главата. Отговарям с главата си.
4. Бройка. На глава от населението. Сто глави добитък.
5. Само ед., м. Водач, ръководител. Глава на семейството. Държавен глава. Църковен глава. Кой е тук главата?
6. Част на някои растения със закръглена форма. Глава лук. Глава чесън. Глава зеле. Глава цвекло.
7. Част на някои предмети със закръглена форма. Глава на гвоздей. Глава на топлийка.
8. Част на писмено съчинение. Глава на роман. Уводна глава.
• същ. умал. главица, мн. главици, ж. (в 1, 2, 3 и 6 знач. ).
• същ. умал. главичка, мн. главички, ж. (в 1, 2, 3, 6 и 7 знач. ).
• Бия/блъскам си главата. Разг. Мъча се да проумея, да разбера, да разреша нещо.
• Бия се в главата. Разг. Разкайвам се.
• Вдигам/виря глава.
1. Бунтувам се, въставам.
2. Разг. Възгордявам се, надувам се, важнича.
• Вдигам на главата си. Разг. Правя голям шум, внасям безпорядък.
• Виси ми на главата/на моята глава виси. Разг. Имам да върша работа, която ме притеснява.
• Вися/стоя на главата (на някого). Разг. Досаждам на някого с близкото си присъствие или като го наблюдавам, или като очаквам да направи нещо за мене.
• Върти ми се из главата. Разг. Имам някаква постоянна мисъл в съзнанието си.
• Главата ми гори/пламнала. Разг. Имам грижа, неприятност.
• Главата ми не го побира. Разг. Не разбирам, не проумявам, струва ми се невероятно или невъзможно.
• Главата ми се наду. Разг. Чувствам се уморен, изтощен от много умствена работа, силен шум, разправии, приказки.
• Главата ми ще се пръсне. Разг.
1. Боли ме силно глава.
2. Чудя се как да постъпя, обмислям дълго и интензивно какво решение да взема.
• Горе главата! Не се отчайвай, дръж се.
• Гръмва ми главата. Разг. Преуморявам се от много шум и разговори с много хора.
• Идва/дойде ми на главата. Разг. Сполетява ме нещастие, беда, неприятност.
• Излизам на глава. Разг. Справям се, превъзмогвам.
• Като муха без глава. Разг. Объркано, безпомощно.
• Качвам се на главата (на някого). Разг. Правя, каквото си искам; не се подчинявам.
• Минава ми през главата. Разг. Преживявам неприятност, нещастие.
• Мътя главата (на някого). Разг. Влияя на някого, внушавам му нещо, обикн. нередно.
• Не вдигам глава. Разг. Много съм зает, претрупан съм с работа.
• От глава(та) до крака(та). Разг. Изцяло, от горе до долу.
• Отрязал съм главата (на някого). Разг. Много приличам на някого, като него съм.
• През глава. Разг. В съчетание с глаголи като смея се, тичам, бягам – много силно, буйно.
• През главата (на някого). Без знанието и разрешението на някого.
• Слагам си главата в торбата. Разг. Излагам се на риск; рискувам.
• Удря ме в главата. Разг. За спиртна напитка – опиянява ме, зашеметява ме.

Синонимен речник

(същ.) чутура, кратуна, тиква, куфалница, пипе, пипка
(същ.) ум, мисъл, разум, интелект, интелигентност, разсъдък
(същ.) началство, управление
(същ.) дял, отдел, параграф
(същ.) ръководител, началник, шеф
(същ.) директор

Българо-Английски речник

1. head
с вдигната/наведена ГЛАВА head up/down
с гола ГЛАВА bare-headed
с ГЛАВАта напред head foremost/first
с ГЛАВАта надолу head downwards
прен. wrong side up; upside down
ГЛАВА до ГЛАВА сп. neck and neck
(за коне при състезание) nip and tuck
боли ме ГЛАВА have a headache
не мога да си вдигна ГЛАВАта от работа have o.'s hands full, be up to the ears in work
вино, което се качва в ГЛАВАта a heady wine, wine that goes/gets to o.'s head
2. (ум) mind, brains
умна ГЛАВА a brainy fellow
той е умна ГЛАВА he has a good head on his shoulders; his head is screwed on the right way
сече му ГЛАВАта he has a fine brain, he is sharp-witted
3. (отделен човек, животно) head
на ГЛАВА a piece, per head, per capita
доход на ГЛАВА income per capita/head
на ГЛАВА от населението per capita of the population
двадесет глави добитък twenty head of cattle
4. (вожд) head
ГЛАВА на семейство head of a family; wage-earner
държавен ГЛАВА head of state
5.( разширена част на зеленчук и пр.) head
ГЛАВА на гвоздей nail-head
ГЛАВА зеле a head of cabbage
ГЛАВА на карфица pinhead
ГЛАВА лук an onion
ГЛАВА на мак a poppy head
ГЛАВА чесън a bulb of garlic
6. (на книга и пр.) chapter
ГЛАВАпърва chapter one
7. (на машина, уред) head-stock
дебела ГЛАВА a thick skull
(упорит човек) a pig-headed fellow
дебела му е ГЛАВАта (тъп е) he's a numskull/a bonehead/a blockhead
луда ГЛАВА а hothead, a madcap, a blockhead
лукова ГЛАВА прен. a nobody, a nonentity
празна ГЛАВА an empty pate
горе ГЛАВАта cheer up! глави надясно! воен. eyes right! отГЛАВА до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.'s finger ends
за ГЛАВАта му ще е he'll cut his own throat
едно за ГЛАВАта, друго за краката pell-mell, helter-skelter; all at si/es and sevens
на своя ГЛАВА on o.'s own account/responsibility, on o.'s own head, off o.'s own bat
идва ми до ГЛАВАта s.th. befalls me
имала ГЛАВА да пати it had to be just my luck; I was born for trouble
да ми е мирна ГЛАВАта to be on the safe side
нямам ГЛАВА за (математика, езици и пр.) have no head for
не ми носи ГЛАВАта бира I can't drink beer, beer doesn't agree with me
блъскам си ГЛАВАта вж. блъскам
вдигам на ГЛАВАта си
обръщам с ГЛАВА та надолу set in an uproar, turn topsy turvy/upside down
докарвам на ГЛАВАта на bring s.th. about s.o.'s ears
завъртявам ГЛАВАта на turn s.o.'s head
избивам от ГЛАВАта на get/knock out of s.o.'s head
излизам на ГЛАВА с cope with, get the better of, hold o.'s own against
качвам се на ГЛАВАта на някого wind s.o. round o.'s (little) finger; get out of hand
децата са и се качили на ГЛАВАта her children have got out of hand
тя му се е качила на ГЛАВАта she's got him right under her thumb
махвам нещо от ГЛАВАта си get s.th. off o.'s hands; get rid of s.th.
махай се от ГЛАВАта ми off with you; hop it
минава ми нещо през ГЛАВАта suffel
набивам в ГЛАВАта, напълням ГЛАВАта на drive/hammer/knock into s.o.'s head, drive home to s.o.
надигам ГЛАВА rear o.'s head, take the bit in/between o.'s teeth, kick over the traces, become restive
надминавам с една ГЛАВА stand one head above
ГЛАВАта си режа, отрязвам си ГЛАВАта I'll forfeit my head, I bet you anything (че that)
слагам си ГЛАВАта в торбата take o.'s life in o.'s hands
стой над ГЛАВАта на breathe down s.o.'s neck
счупвам си ГЛАВАта break o.'s neck
търкам сол на ГЛАВАта на give s.o.'s head a washing; give s.o. a dressing down; haul/call over the coals
хващам се за ГЛАВАта be flabbergasted, be at o.'s wits end, be struck dumb
стоя цяла ГЛАВА над другите stand head and shoulders above the rest
зоол. death's head moth
имам ГЛАВА вид look like death
спя ГЛАВА сън sleep like a log
8. нар. ГЛАВА бледен deadly pale, with a deathly pale face

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.