Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

въ̀зраст

 

Тълковен речник

възрастта, мн. възрасти, ж.
1. Само ед. Брой на годините от раждането до определен момент. Трудно ще познаеш възрастта и.
2. Период от живота, степен в развитието. Предучилищна възраст. Зряла възраст. За всички възрасти.
• прил. възрастов, възрастова, възрастово, мн. възрастови. Възрастови особености.
• На възраст. Възрастен, стар.

Синонимен речник

(същ.) години

Българо-Английски речник

age
ВЪЗРАСТ на която човек може да отговаря за деянията си age of discretion
на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ at the age of twenty, aged twenty
на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ съм be twenty years of age. be twenty (years old)
на една и съща ВЪЗРАСТ of an/the same age, книж. coeval
те са на една и съща ВЪЗРАСТ they are the same age
на ВЪЗРАСТ, когато at a time of life when
на ВЪЗРАСТ за женене of marrigeable age, of an age to marry
брачна ВЪЗРАСТ age of consent
детска ВЪЗРАСТ childhood
зряла ВЪЗРАСТ maturity
крехка ВЪЗРАСТ tender age
в напреднала ВЪЗРАСТ advanced in years
пределна ВЪЗРАСТ age limit
достигам до пределна ВЪЗРАСТ reach the age limit
който е минал пределната ВЪЗРАСТ over-age
предучилищна ВЪЗРАСТ pre-school age
преклонна ВЪЗРАСТ old age
на преклонна ВЪЗРАСТ well advanced in years, stricken in years
ранна ВЪЗРАСТ early age
средна ВЪЗРАСТ middle-age
човек на средна ВЪЗРАСТ а middle-aged person
човек на ВЪЗРАСТ a man well on/getting on in years
с ВЪЗРАСТта with age
на каква ВЪЗРАСТ сте? how old are you?
постъпвам както подобава на ВЪЗРАСТ та ми be/act o.'s age
сериозен не за ВЪЗРАСТта си grave beyond o.'s years
хора от всички ВЪЗРАСТи people of all ages

Подробна информация от Wikipedia

Възраст - Възраст е периодът от време, изминало от раждането. Възрастта се отчита посредством единиците за време, като основно се използва „година“.
Възраст на Вселената - Възрастта на Вселената във физическата космология е времето, изминало от Големия взрив до днес. Текущите измервания на възрастта на Вселената сочат, че тя е на 13,799 ± 0,021 милиарда години в модела Ламбда-CDM.
Възрастова структура на населението в България - Според данни на НСИ към 31 декември 2014 година населението на България е 7 202 198 души, от тях на възраст: от 0 до 14 години – 998 196 (13,9%); от 15 до 64 години – 4 763 673 (66,1%); над 65 години – 1 440 329 (20,0%).
Възраст за сексуално съгласие в Европа - Възрастта за сексуално съгласие варира из цяла Европа. Възрастите за съгласие понастоящем са между 13 и 18 години.
Възраст на Земята - Съвременните геолози определят възрастта на Земята на около 4.54 милиарда години. Възрастта на Земята е определена посредством радиоактивно датиране на материал от метеорити .
Възрастова дискриминация - Възрастовата дискриминация е дискриминация, основана на разлика във възрастта. Други термини, които се използват са ейджизъм или ажизъм.
Възрастен (его състояние) - Възрастен е термин от транзакционният анализ и едно от трите его състояния, постулирани от Ерик Бърн. Нарича се още неопсихика (от гръцки нео – нов и психе – психика, тоест нова психика).
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.