Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

вѝждам

 

Тълковен речник

виждаш, несв. и видя, св.
1. Имам способността да възприемам със зрението си. Вече не виждам добре. Тя съвсем не вижда, сляпа е.
2. Какво/кого. Възприемам със зрението си. Виждаш ли онова момиче?
3. Кого/какво. Срещам се; срещам, имам среща. Радвам се да ви видя. Ще видиш ли днес Иван?
4. Какво. Наблюдавам, изпитвам, изживявам. Много е ходил, много е виждал. Още нищо не си видял!
5. Какво. Осъзнавам, смятам, преценявам. Видях грешката си. Видях, че така не може повече.
6. Проверявам, осведомявам се. Виж дошла ли е пощата. – виждам се/видя се.
1. Само мн. Срещаме се. Ще се видим довечера. Често се виждаме из града.
2. Забелязвам се. Оттук техният прозорец не се вижда.
3. Възприемам се, осъзнавам се. Той се виждаше вече студент, когато разбра, че не е приет. – вижда се/види се. Безл. Личи, ясно е. Видя се, че нищо няма да стане, ами по-добре да тръгваме.
• същ. виждане, мн. виждания, ср.

Синонимен речник

(гл.) гледам, вглеждам се, поглеждам, заглеждам, позаглеждам, забелязвам, ставам свидетел, съглеждам, съзирам, зървам, съпикасвам, проглеждам, прозирам, наблюдавам
(гл.) познавам, разбирам, съзнавам, схващам, сещам се, прави ми впечатление, обръща ми вниманието
(гл.) констатирам
(гл.) преживявам, изпитвам, изживявам, изпащам
(гл.) откривам
(гл.) намирам, срещам, попадам на, натъквам се на, заварвам, сварвам
(гл.) погрижвам се, внимавам, проверявам
(гл.) различавам, долавям
(гл.) срещам се, посещавам, приемам

Българо-Английски речник

1. see
ВИЖДАМ добре have good eyes/sight
не ВИЖДАМ добре have weak eyes, have bad sight
видях го как пада I saw him fall
дай да го видя let me see it, show it to me
давам вид, че нищо не ВИЖДАМ look the other way
ВИЖДАМ земя мор. make land
ВИЖДАМ c очите си (свидетел съм) witness
ВИЖДАМ следи trace
доде да видиш before you can say knife/Jack Robinson
2. прен. (схващам, преценявам) see, realize, understand
доколкото ВИЖДАМ as far as I can see
не ВИЖДАМ за какво се безпокоите I don't see what you're worrying about
ще видим that remains to be seen, that is to be seen, (we почакаме) wait and see
ВИЖДАМ нещата много черни have a melancholy outlook on life
чакай да видя (да помисля) let me see
3. прен. (получавам) have
и аз да видя пари за труда си at long last I got paid/I will get paid for my labours
4. (навестявам) see, go and see
5. (изпитвам) see. experience
ВИЖДАМ зор have a hard time, be hard pressed; have (no end of) trouble (with)
много добрини съм видял от него he has done me many a good turn
много е видял и патил he has been through many trials, he has had a bad time of it; he has been through it/through the mill
видял съм добри и лоши дни I've seen good days and bad; I've had my offs and ons/my ups and downs
6. (noгрижвам се за) look after, take care of, see to, see about
аз ще видя за билети I'll see to the tickets, I'll take care of the tickets
ще видя каква е работата I'll check upon the matter, I'll see to that
ще видя да... I'll see to it that...
ВИЖДАМ бял свят see the light of day, be born
видял съм свят I have knocked about (the world), I have seen a good deal of the world
да ти видя гърба! beat it! be off with you! clear out! видях от теб (и аз направих същото) I followed your example, I copied you; I saw what you did and followed suit
додето очи видят as far as the eye can reach
ще тръгна, където ми видят очите I'll go wherever my feet lead me
да не съм те видял още веднъж да вършиш това just let me see/catch you at it again! и какво да видиш! lo and behold! когато си видиш врата/ушите when the Ethiopian changes his skin, when hell freezes over, never in your life
кого где види anyone he meets, everybody
който накъдето види in all directions
ще му видя сметката разг. I'll fix him; I'll settle his hash
видяхме сметката на хляба we made short work of the bread
ще си видим сметките we'll square our accounts
виж по-горе/по-долу (препратка в книга) vide supra/infra, see above; below
ВИЖДАМ ce
7. see o.s.
8. be seen, be visible; can be seen
нищо не се виждаше there was nothing to be seen; nothing was visible
тепърва ще се види it is/it remains to be seen
никъде не се виждаше и следа от Х there wasn't a sight of Х anywhere
светлини се виждаха само в горната стая lights showed only in the upstairs room
от следващото писмо се вижда, че it is evident from the following letter that
видях се принуден да I found myself obliged to
9. (срещам се с) meet
види се apparently; it seems that
види се е забравил he seems to have forgotten
ВИЖДАМ се в чудо be in a fix/pickle, be in/get into hot water, be at o.'s wits' end
да му се не види, да се не види (макар) blast, darn it

Подробна информация от Wikipedia

Видам - Видам (на френски: Vidame, в ж.р. – видамеса) е титла във феодална Франция и Германия на длъжностно лице - викарий, наместник или помощник на епископа, отговорно за управлението на имуществото на църквата, в областта на гражданските отношения.
Възгледи за изследването на космоса - Възгледи за изследването на космоса (на английски: Vision for Space Exploration) на САЩ се нарича програмата, обявена на 14 януари 2004 г.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.