Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

вѐче

 

Тълковен речник

нареч.
1. За посочване на предел, завършеност на действие, състояние, признак спрямо определен момент. Когато часовникът звънна, той вече се беше събудил. Вече съм готов, можем да тръгваме. Вече знаех, че обича да лъже, и бях нащрек.
2. За посочване на промяна към момента на говорене. Вече съм голяма. Вече мога да пиша. Вече мога да карам кола.
3. От тоя момент, отсега нататък. Никога вече няма да ти помагам.
4. За подчертаване, за усилване. Вече две години се мотаем с тоя строеж. Вече няколко пъти ти обръщам внимание.
5. Само в превъзходна степен: най-вече. Най-много, още повече. Неизряден е в отношенията си с другите, но най-вече с жена си.

Синонимен речник

(нар.) напълно, съвсем, дошло е време, време е
(нар.) най-после, чак сега

Българо-Английски речник

1. already
(при въпрос, изречения) yet
влакът ВЕЧЕ е пристигнал the train has already arrived, the train is already in
мина ли ВЕЧЕ болката? has the pain passed away yet?
трябва ли да си ходите ВЕЧЕ? need you go yet?
2. (с отрицание) ВЕЧЕ не no longer, not any more; (never) again
той не е ВЕЧЕ тук he is no longer here
той не идва ВЕЧЕ he no longer comes, he doesn't come any more
ВЕЧЕ не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool
никога ВЕЧЕ няма да го видя I shall never see him again
3. (за период от време) already, by now
докладът трае ВЕЧЕ час и половина the report has already been going on for an hour and a half
ВЕЧЕ от два часа чакаме we have already been waiting for two hours
това отдавна ВЕЧЕ е забравено it has long since been forgotten
година ВЕЧЕ става откак by now it is a year since, by now a year has passed since
време е ВЕЧЕ да it is already time to
ето ВЕЧЕ 3 години как for three years now (с perfect tense)
4. (промяна на условия) now
вятърът още духаше, но ВЕЧЕ по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong
няма ВЕЧЕ there is no more; it's all gone
няма ВЕЧЕ да правя това I won't do it any more
крайно време е ВЕЧЕ да it is high time to
стига ВЕЧЕ that's enough! no more (of that)! най-ВЕЧЕ mostly
predominantly. вечен eternal; everlasting, perpetual, unending; unperishing
(непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending
(за движение) perpetual
(за оплаквания и пр.) continual, unceasing
(за младост и пр.) perennial
(за тревоги и пр.) never-ending
(за съмнения и) chronic
(за красота) imperishable, timeless
за/на вечни времена in perpetuity, for ever
вечно жилище а resting place, a long home
вечна слава eternal glory
вечният град the Eternal City, Rome
вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever
ВЕЧЕ сън sleep of death
вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.