Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

вероя̀тност

 

Има такава дума в речника, но все още няма описание за нея.

Ако знаеш значението на тази дума,
моля напиши ни го на стената във Facebook
или го изпрати от тази уеб форма
или го прати на имейл адрес infoимейл за връзка с речникаrechnik.info

Синонимен речник

(същ.) сигурност, възможност, предположение, допустимост, хипотеза, евентуалност, шанс, изглед
(същ.) надежда
(същ.) опасност, риск
(същ.) увереност, очевидност

Българо-Английски речник

probability, likelihood
има голяма ВЕРОЯТНОСТ да the odds are that, it is long odds that
твърде малка ВЕРОЯТНОСТ an off/a slim chance
пo всяка ВЕРОЯТНОСТ in all probability, most probably likely; very likely; ten to one; as like as not
средна ВЕРОЯТНОСТ за преживяване life expectancy
теория на ВЕРОЯТНОСТите мат. calculus of probability

Подробна информация от Wikipedia

Вероятност - Вероятността е степента на вярата или знанието, че дадено събитие е настъпило или ще настъпи. Понятието има точно математическо значение в теорията на вероятностите, която намира широко приложение при предвиждането на възможни събития и разбирането на поведението на сложни системи в различни области, като статистиката, финансите, природните науки, техниката, философията.
Бейсова мрежа - Бейсова мрежа или мрежа на Бейс (на английски: Bayes(ian) network) е вероятностен графичен модел (вид статистически модел), който представя множество от случайни променливи величини и техните условни зависимости под формата на насочен ацикличен граф.
Разпределение на вероятностите - Разпределение на вероятностите в теорията на вероятностите и статистиката е математическа функция, определяща вероятностите за наблюдаване на дадено събитие при провеждане на случаен експеримент.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.