Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

вдѝгна

 

Тълковен речник

вдигнеш, мин. св. вдигнах, мин. прич. вдигнал, св. – вж. вдигам.

Българо-Английски речник

вдѝгна
= вдѝгам гл.
1. lift, raise; ~ глава lift (up) o.’s head, look up; (знаме) raise, hoist, run up; (вежди) arch (o.’s eyebrows); (очи, гласа си) raise, elevate; (котва) raise, weigh; fish; (за кран) lift, take; (с крик) jack (up); (керемиди, плочи от покрив) rip off; (дивеч) jump; (очи, ръце) lift, raise; ~ прах raise (the) dust, kick up the dust/a cloud of dust; ~ ръце от учудване throw up o.’s hands in surprise/astonishment; ~ чаша raise o.’s glass (за някого to s.o.), drink s.o.’s health; ~ яката си turn up o.’s collar;
2. (премествам) move; (от земята) pick up; (забрана, карантина) lift; (заседание) close; (лагер) strike/break up; (обсада) raise;
3. (разтребвам) put away; ~ масата clear the table;
4. (изправям) make (s.o.) get/stand up, set (s.o.) on his feet; (събуждам) (a)wake, awaken, rouse s.o. from his sleep; ~ болен (излекувам) raise up a patient, set a patient on his feet; (изграждам ­ стена) raise; (къща) build;
5. (покачвам цена) raise, put up;
6. (подбуждам към борба) rouse, raise; ~ бунт/въстание срещу rise in revolt/rebellion against; revolt; excite a rebellion against, raise the standard of revolt; ~ масите/народа rouse/stir up the masses/the people to revolt; • ~ вой kick up a row; ~ врява/шум make a noise/a fuss (за about); kick up a racket/din/sl. create; прен. (правя поразии) разг. break china; riot; ~ глава (разбунтувам се) turn o.’s head high; mount on o.’s high horse, give o.s. airs; ~ гюрултия/скандал/пара make the dust/the feathers fly; kick up/raise a shindy/a row/adust; ~ къщата на главата си turn the house topsy-turvy; ~ на крак mobilize; raise, muster; ~ на оръжие call to arms; ~ рамене shrug o.’s shoulders; ~ ръка на raise o.’s hand against; ~ ръце прен. (признавам се за победен) throw in o.’s hand; take it lying down; ~ ръце от нещо give s.th. up; ~ сватба begin/hold wedding festivities; ~ 100 км в час (за кола) hit 100 km; ~ си чуковете/парцалите clear out (of a place), pack up bag and baggage, decamp; ~ температура run a temperature; ~ ученик examine a pupil, call on a pupil; не ~ глава/очи от нещо never take o.’s eyes off s.th./off o.’s book; be entirely absorbed in o.’s work.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.