Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

вдѝгам

 

Тълковен речник

вдигаш, несв. и вдигна, св.
1. Какво/кого. Местя по-нависоко. Вдигни малко и тая картина, да се изравни с другата.
2. Какво. Вземам; прибирам; отнасям, откарвам, обикн. нещо тежко или обемисто. Вдигни молива от пода! Вдигай чантата и да тръгваме! А тия железа няма ли да вдигнете?
3. Какво/кого. Изправям. Вдигни детето, че падна!
4. Кого, от какво. Заставям да се изправи или да прекъсне заниманието си. Вдигнаха ме от масата. Вдигам от сън.
5. Разг. Какво. Построявам над земята, нагоре. Вдигнаха тая къща за едно лято!
6. Какво. Запазвам, скътвам за по-нататък. Ще вдигна това сладко, да има и за зимата.
7. Разг. Какво. Повишавам, увеличавам (цена, скорост, температура и пр. ). Пак вдигнаха цената на хляба. Колко километра вдига тая кола• Вдигнах температура. Вдигнах кръвно.
8. Разг. Какво. Правя, устройвам в голям мащаб. Вдигнаха голяма сватба. Ще вдигнем един банкет. – вдигам се/вдигна се.
1. Издигам се, придвижвам се нагоре. Самолетът се вдига все по-нависоко. Слънцето се вдигна. Мъглата се вдигна. Нивото на водата се вдигна.
2. Ставам, изправям се. Като седне, не се вдига лесно.
3. Повишавам се, увеличавам се. Температурите се вдигнаха.
• Вдигам/вдигна бунт. Бунтувам се.
• Вдигам/вдигна въстание. Въставам.
• Вдигам/вдигна стачка. Стачкувам.
• Вдигам/вдигна (блокадата, ембаргото, обсадата, санкциите). Прекратявам.
• Вдигам/вдигна (аларма, гюрултия, олелия, шум). Правя, произвеждам.
• Вдигам/вдигна наздравица/тост/чаша. Пия за нечие здраве, добро, като карам и другите да пият.
• Вдигам/вдигна във въздуха. Разрушавам с взрив.
• Вдигам/вдигна пара. Разг. Викам, карам се.
• Вдигам/вдигна ръка. Разг. Удрям.
• Вдигам/вдигна ръце (от някого, от нещо). Разг. Преставам да се занимавам.

Синонимен речник

(гл.) дигам, издигам, изправям, подемам, извишавам, качвам, покачвам, виря, навирвам, повдигам, привдигам, надигам
(гл.) задигам, вземам, крада, отнасям
(гл.) прибирам, отделям, кътам, скътвам
(гл.) събуждам, разбуждам, вдигам от сън
(гл.) щръквам, вирвам
(гл.) мъкна, влача, тегля
(гл.) отменям, премахвам
(гл.) раздигам, разтребвам

Българо-Английски речник

1. lift, raise
ВДИГАМ глава lift (up) o.'s head, look up
(знаме) raise, hoist, run up
(вежди) arch (o.'s eyebrows)
(очи, гласа си) raise, elevate
(котва) raise, weigh fish
(за кран) lift, take
(с крик) jack (up)
(керемиди, плочи от покрив) rip off
(дивеч) jump
(очи, ръце) lift, raise
ВДИГАМ прах raise (the) dust, kick up the dust/a cloud of dust
ВДИГАМ ръце от учудване throw up o.'s hands in surprise/astonishment
ВДИГАМ чаша raise o.'s glass (за някого to s.o.), drink s.o.'s health
ВДИГАМ яката си turn up o.'s collar
2. (премествам) move
(от земята) pick up
(забрана, карантина) lift
(заседание) close
(лагер) strike/break up
(обсада) raise-
3. (разтребвам) put away
ВДИГАМ масата clear the table
4. (изправям) make (s.o.) get/stand up, set (s.o.) on his feet
(събуждам) (a)wake, awaken, rouse s.o. from his sleep
ВДИГАМ болен (излекувам) raise up a patient, set a patient on his feet
(изграждам-стена) raise
(къща) build
5. (покачвам цена) raise
6. (подбуждам към борба) rouse, raise
ВДИГАМ бунт/въстание срещу rise in revolt/rebellion against; revolt; raise the standard of revolt
ВДИГАМ масите/народа rouse stir up the masses/the people to revolt
ВДИГАМ вой kick up a row-ВДИГАМ врява/шум make a noise/a fuss (за about); kick up a racket/din/sl. create
npeн. (правя поразии) разг. break china; riot
ВДИГАМ глава (разбунтувам сe) turn restive, run riot
(давам си важност) hold o.'s head high; mount on o.'s high horse. give o.s. airs
ВДИГАМ гюрултия/скандал/пара make the dust/the feathers fly; kick up/raise a shindy/a row/a-dust
ВДИГАМ къщата на главата си turn the house topsy-turvy
ВДИГАМ на крак mobilize; raise, muster
ВДИГАМ на оръжие call to arms
не ВДИГАМ глава/очи от нещо never take o.'s eyes off s.th./off o.'s work/off o.'s book; be entirely absorbed in o.'s work
ВДИГАМ рамене shrug o.'s shoulders
ВДИГАМ ръка на raise o.'s hand against
ВДИГАМ ръце прен. (признавам се за победен) throw in o.'s hand; take it lying down
ВДИГАМ ръце от нещо give s.th. up
ВДИГАМ сватба begin/hold wedding festivities
ВДИГАМ температура run a temperature
ВДИГАМ 70 км в час (за кола) hit 70 km
ВДИГАМ си чуковете/парцалите clear out (of a place), pack up bag and baggage, decamp
ВДИГАМ ученик examine a pupil, call on a pupil
какво толкова я вдигат и слагат? разг. why do they/why should they play up to her so much? why do they make so much of her?
7. ВДИГАМ се, вдигна се - rise
(за връх-извисявам се) tower; soar
(за птица) soar
(за мъгла) lift
(за води на река) rise
(за прилив) riss, flow
(за тесто, температура) rise
(за завеса) rise, go up
8. (ставам, изправям се) rise, get up, stand up; gather o.s. up
(от болест) recover, get well
(от сън) rise, get up
книж. arise
9. (заминавам) leave
вдигнах се, та при I up and went to
10. (разбунтувам се) rise, revolt
11. (пристъпвам към действие) get together; join in; join (to a man)
цялото село се вдигна и участвува в акцията the whole village Joined in the campaign

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.