Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

блъскам

 

Тълковен речник

блъскаш, несв.
1. Кого/какво. Бутам, тласкам, тикам. Той я блъска с все сила напред. Защо ме блъскаш?
2. Какво/кого. В какво/в кого, о какво. Удрям, бия, чукам. Вятърът блъска прозорците.
3. Прен. Разг. Блъскам се (в 4 знач. ). – блъскам се.
1. В какво/в кого. Удрям се силно. Птицата се блъскаше в стените безпомощно.
2. Само мн. Взаимно се бутаме насам-натам, тласкаме, тикаме. Децата започнаха да се блъскат. Блъскат се като овце.
3. Прен. Разг. Изминавам тежък, уморителен път. Цяла нощ се блъсках с тоя скапан влак.
4. Прен. За кого/за какво. Трудя се неуморно, пряко силите си; трепя се. И за кого се блъсках цял живот?
• Блъскам си главата/акъла/ума. Разг. Мъча се да проумея, да разбера, да разреша нещо.

Синонимен речник

(гл.) тласкам, бутам, движа, тикам, лашкам, подтиквам, заблъсквам, наблъсквам, напирам, насилвам, натискам, силя, напъвам, наблягам
(гл.) изтласквам, избутвам, изтиквам
(гл.) удрям, бия, бъхтя, набъхтвам, наудрям, хласвам
(гл.) чукам, тропам, тракам, тряскам, чаткам
(гл.) бухам, сипя удари върху, разнебитвам, набивам, побеждавам, налагам, пердаша, тупам
(гл.) думкам
(гл.) натъпквам, тълпя се, препълням
(гл.) нанасям удар, залепям плесница, шибам
(гл.) отвявам, завявам, завличам, отнасям, издухвам, нося, донасям
(гл.) пляскам, цапвам, первам
(гл.) удрям силно
(гл.) чуквам, почуквам, хлопвам, похлопвам, тропвам, потропвам
(гл.) хвърлям, запращам, запокитвам, тръшкам
(гл.) изхвърлям, натрупвам

Българо-Английски речник

(БЛЪСВАМ, БЛЪСНА) push, shove; jostle
БЛЪСКАн от тълпата jostled by the crowd
(силно и грубо) push, knock; strike, thump; (насам, натам) pull about; (удрям) dash (о against); (за вятър, вълни) buffet, toss; (повалям) knock down
БЛЪСна го кола/трамвай he was knocked down by a car/tram
(по врата) pound, bang
той БЛЪСна главата си о стената he dashed/ran his head against the wall
той БЛЪСна врата he slammed the door (to)
БЛЪСКАМ вратата под носа на някого shut/slam/bang the door in someone's face
БЛЪСКАМ се (удрям се в) hit (о against); dash; (за кола и пр.) crash (о against; в into); jar (upon, against); drive (о against); stumble (в against), разг. bundle (в into someone); (с лакти) elbow; (в тълпа) jostle; (за вълни) wash (и wash upon), welter; (трясвам се, за врата) slam, bang
корабът се БЛЪСна в скалата the slip hit/was dashed against the rocks, the ship ran on the rocks
не се БЛЪСКАйте! don't push
БЛЪСКАМ се! (работя усилено) toil and moil
БЛЪСКАМ си главата/ума/ангелите beat/busy/cudgel/rack one's brains (about, with); be at one's wit's end, be in a quandary
оставям някого сам да си БЛЪСКА главата leave someone to his own devices
БЛЪСна ме главата I got a (bad) headache
БЛЪСКАМ вратата push the door to
БЛЪСКАМ се barge, hurtle, scramble, squash
БЛЪСКАМ се с глава butt

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.