Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

бала̀нс

 

Тълковен речник

мн. баланси, (два) баланса, м.
1. Само ед. Равновесие. Баланс на военните сили. Поддържам баланс.
2. Спец. Само ед. или само мн. Във финансите – съотношението между взаимносвързани показатели на някаква дейност; равносметка. Бюджетен баланс. Търговски баланс. Активен баланс. Пасивен баланс. Баланс на приходите и разходите.
3. Уред за регулиране работата на механизъм; балансьор.
прил. балансов, балансова, балансово, мн. балансови. Балансов отчет.

Синонимен речник

(същ.) равносметка, сметка
(същ.) равновесие, уравнение, равенство

Българо-Английски речник

1. търг. balance, financial statement
активен/пасивен БАЛАНС an active/a passive balance
платежен БАЛАНС a balance of payment
търговски БАЛАНС a balance of trade
съставям/правя БАЛАНС strike a balance, make the balance (of)
2. (равновесие) balance
(в часовников механизъм) fly
без БАЛАНС unbalanced

Подробна информация от Wikipedia

Баланс (биомеханика) - В биомеханиката, баланс е способността за поддържане на центъра на тежестта на тялото в рамките на опорната точка с минимални флуктуации в позата.
Балансиране на камъни - Балансирането на камъни (на английски: rock balancing) е инсталационно изкуство и хоби, при което камъни се подреждат един върху друг в различни положения, като целта е опазването на равновесието им.
Баланс на силите - Баланс на силите е концепция в международните отношения, според която може да се постигне стабилност чрез равномерно разпределение на силите между няколко държави, така че никоя от тях да не доминира.
Балансирано дърво - В компютърните науки, балансирано дърво е всяко бинарно дърво за търсене, базирано на възли, което автоматично настройва своите нива, така че да са по-малко от гледна точка на произволното вмъкване и изтриване на елементи.
Платежен баланс - Платежният баланс, съкратено ПБ, е счетоводен отчет, обобщаващ всички международни парични сделки, осъществени от гражданите, организациите, държавните и местните институции на дадена страна за определен период от време.
Балканска война - Балканската война, наричана още Първата балканска война, е военен конфликт между Османската империя, от една страна, и съюзените България, Сърбия, Гърция и Черна гора, от друга, продължил от 26 септември (9 октомври по нов стил) 1912 г.
Балкански полуостров - Балканският полуостров, съкратено Балкани, е географски и исторически район в Югоизточна Европа, разположен между Черно, Егейско, Йонийско и Адриатическо море.
Балканска федеративна република - Балканската федеративна република е политически и философски проект за държавно устройство на Балканския полуостров.
Балкански съюз - Балканският съюз е антиосманска военна коалиция, формирана в навечерието на Балканската война от България, Сърбия, Гърция и Черна гора.
Балкански рис - Балканският рис (Lynx lynx martinoi) е ендемична за Балканския полуостров котка, подвид на евроазиатския рис.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.