02.09.2013

Нови правила за правопис и правоговор

Нови правописни и правоговорни правила от БАН Промените, които се въвеждат от езиковедите от Института по български език на БАН, са различни – от опростяване на стари правила до въвеждане […]