Какво означава легализиран превод и кога ни е необходим?

Легализираните преводи се налагат в случаите, когато е необходимо да предоставим документи, издадени от нашата държава, пред чужди държавни институции или документи от чужбина пред българските власти.

Тези документи могат да бъдат дипломи за завършено средно или висше образование, документи при кандидатстване в учебно заведение или при прием за работа в чужбина, свидетелства за съдимост.
Легализиран превод е необходим и при сключване на брак с чуждестранен гражданин извън страната, а така също при издаване на различни общински удостоверения, които ще бъдат представени пред властите на друга страна.

Кога легализираният превод е валиден?

За да бъде валиден един превод, той трябва да бъде извършен от агенция за преводи и легализация, която притежава лиценз за извършването на тази дейност. Във всички други случаи документите, които предоставяте, не могат да бъдат приети за валидни и легални. Легализирани преводи извършват само преводачески агенции в София и страната, в които работят заклети преводачи и имат регистрация в Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, както и валиден договор с Дирекция „Консулски отношения“.
В случай, че ви е необходим превод и легализация на вашите документи, само лицензирана преводаческа агенция може да извърши това!

Как се извършва легализиран превод на документи?

Преводите се правят върху специална фирмена бланка, носеща печат на агенцията и подпис на заклетия преводач. Освен това те трябва да бъдат заверени от съответната държавна или общинска институция и легализирани от Дирекция „Консулски отношения“ като последна инстанция.
Ако ви предстои оформяне на легализиран превод, вие ще преминете през следните процедури:

  1. Издаване и заверяване на документа от съответната държавна или общинска институция;
  2. Превод на съответния език;
  3. Легализация на документа в Дирекция „Консулски отношения“.

Изброените етапи се различават в зависимост от различните издаващи документа държавни или общински институции, както и от изискванията на чуждата държава за легализирането и заверката на документи.
Ако се обърнете към утвърдена лицензирана преводаческа агенция, вие ще имате надежден партньор и пълно съдействие при преводите и легализацията на документи.

Какво се изисква от клиента?

Това, което се изисква от вас при предоставяне на документи за превод, е да разтълкувате съкращенията във вашите документи, за да може преводачът да бъде наясно с тяхното значение, да изпишете транскрипцията на трите ви имена на латиница според личната ви карта или задграничния ви паспорт, и да предоставите всички необходими документи. Обикновено се изисква и предплата за извършването на превода, която в повечето случаи е пълната стойност на легализацията и половината от сумата за превод. Ако се превърнете в редовен и постоянен клиент, изискването за предплата може да отпадне.

Напиши коментар