Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

with

 

Английско-Български речник

with [wið]
prep
1. с(ъс); he killed her ~ an axe той я уби с брадва; the lady he was ~ дамата, с която беше;
2. (едновременно) с, по; to rise ~ the sun ставам много рано (призори, с петлите); he will improve ~ time ще се оправи (поправи) с течение на времето;
3. при, у; it is different ~ us при нас е различно; I have no money ~ me нямам пари у себе си; to leave a child ~ s.o. оставям дете при някого; it is a habit ~ him това при него е навик;
4. към; to be angry (cross) ~ s.o. ядосан съм (сърдит съм) на някого;
5. от (за причина); warm ~ wine затоплен от виното; to be dying ~ hunger умирам от глад;
6. между, сред; to be popular ~ популярен съм сред;
7. над; пред; he has no influence ~ us той няма влияние над (сред) нас; to plead a cause ~ s.o. защитавам дадена кауза пред някого;
8. въпреки, при; ~ all his talents he is still humble въпреки всичките си таланти, той е скромен; • ~ child бременна; down ~! долу ...! away ~ you! махай се! to blazes ~ him! да върви по дяволите! are you ~ me? следваш ли мисълта ми? ~ it разг.
1. на мода; стилен;
2. “в час”; схващащ за какво става въпрос.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.