Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

track

 

Английско-Български речник

track [træk]

I. n
1. следа, диря; стъпка, отпечатък; on the ~ of по следите на; to cover o.’s ~s прикривам следите, унищожавам уликите; to follow in s.o.’s ~ вървя по стъпките на (и прен.); to keep ~ of s.o. (s.th.) не изпускам някого (нещо) от очи; наблюдавам, следя; to keep out of s.o.’s ~s разг. избягвам някого; to lose ~ of изгубвам следите на, не знам вече какво става с; to cover up o.’s ~s прикривам си следите; to put upon s.o.’s ~ насочвам по следите на; to make ~s sl офейквам, измъквам се; to go back on o.’s ~ връщам се, ам. бия отбой, отказвам се от намеренията си; to take the back ~ ам. sl връщам се назад; бягам, отстъпвам; in o.’s ~s внезапно, на място; a ~ record репутация, име; история;
2. път (и прен.); пътека; to make ~s for запътвам се за, отправям се към; on ~ в ход; в процес на осъществяване; to be on the right ~ на прав път съм; to be on the fast ~ to achieve s.th. на път съм да постигна нещо бързо и лесно; on the inside ~ ам. в изгодно положение; to be off the ~ изгубвам (изгубил съм) пътя; на погрешен път съм, греша; отклонявам се от въпроса; to yield the ~ to s.o. ам. правя път на, подчинявам се на, отстъпвам пред; the beaten ~ прен. утъпканият, познатият път;
3. комп. пътечка (част от памет), писта със запис; address ~ адресна пътечка; clock ~ синхропътечка, тактова пътечка; work ~ работна писта; library ~ справочна пътечка, пътечка на константите;
4. жп релси, железопътна линия; to leave (fly) the ~ (и to jump the ~) дерайлирам, излизам от релсите; прен. излизам от установения път; single (double) ~ единична (двойна) линия; to come from the wrong side of the ~s израснал съм в беден квартал;
5. сп. писта, трек; лека атлетика;
6. тех. директриса; водач, водило, направляващо приспособление;
7. гъсеница (на трактор и пр.);
8. ав. път, трасе на полет, полет, маршрут;
9. attr пистов; ~ and field events лека атлетика; състезания по лека атлетика; ~ events състезания по лека атлетика; ~ man ам. бегач; всички бегови дисциплини в леката атлетика; ~ suit сп. екип за бягане;

II. v
1. следя, проследявам;
2. вървя (по); sl пътувам;
3. утъпквам (обикн. с pp);
4. рядко оставям следи (дири) (често с up); he ~ed dirt over the floor той остави мръсни следи по пода;
5. (за колело) движа се точно в дирите на предното колело;
6. (за кола, вагон) има дадена ширина между колелата;
7. слагам релси на, снабдявам с релси (обикн. в съчет.: to double-~ слагам двойна линия по);
8. тегля с въже от брега (кораб).


[´træk¸leiη]
-laying n прокарване на жп линия.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.