Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

stiff

 

Английско-Български речник

stiff [stif]

I. adj
1. корав, твърд, нееластичен; плътен, гъст; остър (за брада); вдървен, вкочанен, схванат; колосан; ~ shoes корави обувки; ~ shirtfront колосана риза; ~ arm схваната ръка; ~ drink силно питие; питие с високо съдържание на алкохол; ~ with cold който се е схванал от студ; to get ~ схващам се; to feel ~ чувствам болка по цялото си тяло; I went ~ with terror изтръпнах от ужас; ~ hair остра коса; ~ market фин. твърди цени; to make ~ сковавам (за лед);
2. който не се движи свободно (заяжда, запъва, закучва се); твърд (за перо и пр.); ~ lock ключалка, която заяжда;
3. твърд, решителен, категоричен, непреклонен, непоколебим, неотстъпчив, упорит, инат, твърдоглав; ~ denial решителен отказ; твърдо “не”; to keep a ~ upper lip проявявам твърдост (мъжественост), не падам духом;
4. скован, схванат, вдървен, принуден, неестествен, дървен; официален, резервиран, студен; високомерен, надменен, надут, важен; тежък, спънат (за израз); ъглест, остър, ъгловат (за почерк); ~ bow студен поклон;
5. мъчен, тежък, труден; ~ examination труден изпит; ~ slope стръмен склон;
6. режещ, силен (за вятър, питие);
7. ожесточен (за сражение); to put up a ~ resistance съпротивлявам се ожесточено;
8. гъст, лепкав; ~ dough клисаво тесто;
9. sl несправедлив; много висок, “безбожен” (за цена); that’s a bit ~! разг. това не е справедливо! • to be ~ with sl омръзва ми да..., “писва ми” да, до гуша ми идва от...; to be bored (scared) ~ отегчен, уплашен съм до смърт; adv stiffly;

II. n sl
1. книжни пари;
2. разг., ам. труп;
3. sl (и big ~) провал, неуспех; (безнадеждно) непоправим човек; неудачник.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.