Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

spot

 

Английско-Български речник

spot [spɔt]

I. n
1. петно (и прен.); петънце, леке, пръска; точка (на плат); a reputation without ~ or stain неопетнено (чисто) име; can the leopard change his ~s? вълкът козината си мени, но нрава не;
2. пъпка, пришка;
3. място, местенце; частично, отчасти, до известна степен; on the ~ на място/веднага; act on the ~ действам веднага (незабавно); to be on the ~ присъствам, очевидец съм; прен. на място(то си) съм; мога да се справя с положението; a tender (raw, sore) ~ прен. слабо (уязвимо) място; тема, особено болезнена за някого; a blind ~ “тъмна Индия”, “китайско писмо”; тема, по която съм “бос”; key ~ възлова точка; hot ~ 1) театр. светло петно (от прожектор); 2) локално прегряване, точка на прегряване; 3) област с висока температура (в леярска форма, пещ и пр.); to be in a (tight) ~ намирам се в затруднено (неприятно, неудобно) положение; to hit the ~ обирам точките (овациите); to hit the big (hot) ~s sl гуляя, поживявам си; to hit the high ~s sl посещавам само най-забележителните места (при пътуване); прочитам отгоре-отгоре; резюмирам накратко; to knock ~s off s.o. превъзхождам, надминавам някого, по-добър съм от; to touch the ~ попадам в целта; отговарям на предназначението си; to put on the ~ ликвидирам, пречуквам; you’ll be on the ~ before you know where you are ще те пречукат, без да усетиш;
4. черна точка върху билярдна маса;
5. черно петно върху бяла топка за билярд; самата топка (и ~ ball);
6. разг. малко, мъничко (количество) (питие, храна, работа и пр.); a ~ of trouble (bother) малка неприятност, малко недоразумение; what about a ~ of lunch? какво ще кажеш за един малък обяд?
7. запазено телевизионно време, място в телевизионно предаване;
8. pl леопард;
9. attr търг.: ~ cash плащане при доставката; ~ price цена, заплащана при доставката; ~ goods стоки, които се доставят и заплащат незабавно; to have a soft (warm) ~ in o.’s heart for s.o. падам си по (някого), имам слабост към (обичам) някого;

II. v (-tt-)
1. изцапвам (се), лекьосвам (се), правя (ставам) на петна; опетнявам; this material ~s easily тази материя лесно се цапа;
2. разг. забелязвам, съзирам; познавам, усещам, уцелвам (какъв е); I ~ted him as a Frenchman познах го, че е французин; to ~ the winner налучквам кой ще победи (на конни състезания и пр.);
3. воен. откривам неприятелски позиции (обикн. от въздуха);
4. ръми, роси, прокапва.


[´spɔt¸ɔn]
-on adj разг. верен, точен, прецизен, правилен.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.