Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

short

 

ВНИМАНИЕ! Тази дума е маркирана като опасна.
Опасни думи са такива, които се ползват в разговорния език или се ползат за обида.

Английско-Български речник

short [ʃɔ:t]

I. adj
1. къс, кратък; ~ sight късогледство; to draw the ~ straw пада ми се неприятно задължение;
2. дребен, нисък; прекалено къс; to be ~ in the arm (leg) имам (много) къси ръце, крака;
3. кратък, краткотраен, къс; a ~ sleep дрямка; in a ~ time скоро, не след дълго; to cut a long story ~ накратко казано, с две думи; a ~ time ago неотдавна, наскоро, в близкото минало; by a ~ head с малко; to make ~ work of разг. набързо свършвам, претупвам, виждам сметката на, бързо се справям с; излапвам, изяждам бързо (лакомо); Bob is ~ for Robert Боб е съкратено от Робърт; s.th. ~ нар. чашка ракия, “едно” (питие);
4. сбит, стегнат, лаконичен (за стил); ~ and sweet просто и ясно;
5. отсечен, рязък, груб; to be ~ of speech отсичам, отрязвам, говоря рязко, категорично; to be ~ with s.o. скастрям някого, говоря грубо някому; a ~ temper сприхав нрав;
6. в по-малко; недостатъчен, оскъден; който не достига (of); непълен; in ~ supply в недостиг; the weight is fifty grams ~ теглото е с 50 г по-малко; there are two shirts ~ липсват ми две ризи; to be ~ of липсва ми, имам съвсем малко от; to go ~ of лишавам се от; to run ~ of изразходвам си, оставам без; we are running ~ of provisions, our provisions are running ~ оставаме без провизии, изчерпват (свършват) ни се провизиите; one sandwich ~ of a picnic, several cards ~ of a full deck разг., шег. не с всичкия си, чалнат; little (not far) ~ of почти, току-речи, приблизително, горе-долу, за малко не; nothing ~ of напълно, чисто и просто;
7. ронлив, чуплив (за метал, глина); маслен, ронлив, сипкав (за тесто);
8. силен, без примес, неразреден, чист (за питие);

II. adv
1. кратко; изведнъж, внезапно; преждевременно; to stop (pull up) ~ спирам внезапно; to cut s.o. ~ прекъсвам някого; to turn ~ (round) обръщам се кръгом; to be taken ~ заварен съм неподготвен, изненадан съм; разг. изведнъж ми се дохожда по нужда;
2. (прекалено) късо;
3. за малко, далече от (цел), под (очаквания) (of); с изключение на (of); to fall (come) ~ of the mark (s.o.’s expectations; o.’s duty) не улучвам целта (не оправдавам очакванията на някого, не съм на нужната висота; не изпълнявам дълга си); ~ of a miracle, we are ruined ако не стане чудо, сме загубени; • to sell o.s. ~ подценявам се, проявявам прекалена скромност; to be taken (caught) ~ разг. дохожда ми се до тоалетна (точно когато наблизо няма тоалетна);

III. n
1. нещо късо, само в изразите: for ~ за по-кратко; съкратено; in ~ с две думи, казано накратко; the long and the ~ of it is с две думи; to have s.o. by the ~ and curlies държа някого в ръцете си, изцяло е под мой контрол;
2. ез. кратка гласна (сричка);
3. pl сп. шорти, спортни гащета;
4. pl ситни трици;
5. воен. къс изстрел;
6. ел. късо съединение;
7. къс филм, прожектиран преди игралния (в киносалон);

IV. v правя късо съединение; причинявам късо съединение в.


[´ʃɔ:t¸britl]
-brittle adj крехък при висока температура.
[´ʃɔ:t¸tʃeindʒ]
-change v
1. връщам по-малко пари;
2. разг. (обикн. в pass) пренебрегвам; отнасям се несправедливо с; давам по-малко, отколкото се очаква.
[´ʃɔ:t¸distəns]
-distance adj предназначен за кратки разстояния.
[´ʃɔ:t¸greind]
-grained adj дребнозърнест.
[¸ʃɔ:t´hændidnis]
-handedness n недостиг на персонал.
[´ʃɔ:t¸list]
-list

I. n списък на избрани (одобрени) кандидати;

II. v избирам кандидати.


[´ʃɔ:t¸strouk]
-stroke adj с къс ход (за бутален двигател).
[´ʃɔ:t¸tə:mizəm]
-termism n недалновидност.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.