Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

row

 

Английско-Български речник

row [rou]

I. n
1. ред, редица, поредица; in a ~ в една линия (редица); един след друг; he won two medals in a ~ той спечели два медала един след друг;
2. прен. улица; • a hard (long, rough) ~ to hoe трудна работа, тежка задача, зор; to hoe o.’s (own) ~ 1) действам самостоятелно, карам по свой собствен път (начин); 2) работя без чужда подкрепа (помощ); 3) не отстъпвам при стълкновение; it does not amount to a ~ of beans (pins) не струва пукнат грош, не чини пет пари, не струва и лула тютюн; on death ~ в очакване на смъртното наказание (за затворник); skid ~ бедняшки квартал;

II. v нареждам в редица (обикн. с up).


I. v греба, карам лодка (с весла); to ~ a fast stroke греба бързо; to ~ a race участвам в състезание по гребане; to ~ stroke капитан съм на гребна лодка; to ~ against the wind (flood) прен. греба (вървя) срещу течението;


[rau]

I. n разг.
1. шум, врява, дандания, гюрултия; суматоха, паника, смут; what’s the ~? какво става? to make (kick up) a ~ вдигам врява (скандал);
2. караница, свада, кавга; спречкване, сбиване, бой; street ~s улични безредици (метежи); family ~s семейни сцени; to get into a ~ загазвам, имам неприятности; to be ready for a ~ скандалджия съм, винаги съм готов да се скарам; to give s.o. a ~ хокам (гълча) някого; скастрям; вдигам скандал някому;

II. v
1. вдигам врява, правя скандал; карам се на висок глас;
2. sl правя бележка на, смъмрям, мъмря, карам се на, скастрям, кастря.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.