Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

read

 

Английско-Български речник

read [ri:d]

I. v (read [red])
1. чета, прочитам; to ~ aloud (out, out loud, off) чета на глас; to ~ to o.s. чета наум; to ~ German чета (но не мога да говоря) на немски; to ~ o.s. to sleep приспивам се, заспивам с книга (четиво); to ~ o.s. stupid надува ми се главата от четене; I ~ him like a book той ми е ясен; разбирам го напълно; to ~ a lesson (lecture) разг. чета “лекция”; чета “конско”; to ~ between the lines чета между редовете;
2. чете се; the play acts better than it ~s пиесата е по-добра на сцената, отколкото като се чете; it ~s like a threat звучи като заплаха;
3. гадая, разгадавам; тълкувам, обяснявам (и сънища); разчитам; to ~ the cards гадая по картите; to ~ a riddle отгатвам гатанка; the law ~s both ways законът може да се тълкува и така, и така;
4. показвам, отчитам (за уред); глася (за цитат, документ); the thermometer ~s 3 degrees above the freezing-point термометърът показва 3 градуса над нулата; to ~ untrue показвам неточно;
5. уча, изучавам; следвам; to ~ for the law (for the bar) подготвям се (уча) за адвокат; to ~ for honors следвам научен профил;
6.: do you ~ me? чуваш ли ме? (при радио връзка);Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.