Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

quarter

 

Английско-Български речник

quarter [´kwɔtə]

I. n
1. четвърт, четвъртина, четвъртинка (of); not a ~ as good as далеч не толкова добър като;
2. кул. плешка или бут; pl бут, задни части (на животно, човек); ист. разкъсани части на тялото на екзекутиран предател;
3. задна част (на превозно средство); мор. задна част (на кораб); on the ~ в отстъпление;
4. задна част, странично парче на обувка (от форта до бомбето);
5. четвърт час; a ~ to (past) five пет без (и) четвърт; a bad ~ of an hour прен. голям зор, трудности, лоши моменти, лошо положение;
6. адм. тримесечие, срок за плащане на данъци, наеми; наем за тримесечие;
7. уч. срок; рядко унив. семестър;
8. астр. фаза (на Луната);
9. всяка от четирите посоки на света; посока на вятър; точка на компаса; what ~ is the wind in? откъде духа вятърът? прен. каква е хавата (положението)? lies the wind in that ~? прен. такава ли била работата? from all ~s от всички страни, отвсякъде;
10. квартал (на град);
11. кръгове (полит. и пр.), сфера, среда; отделно лице като източник (на сведения, надежди); no help to be had from that ~ оттам (това място, този човек) не може да се очаква помощ;
12. pl квартира, жилище; воен. квартира, казарма; living ~s жилищни помещения; close ~s теснотия, тясно помещение; at close ~s наблизо; нагъсто, едно до друго; воен. ръкопашен; to take up o.’s ~s настанявам се (в квартира); воен. квартирувам;
13. мор. пост; to beat to ~s мор. заповядвам всеки (от екипажа) да заеме поста си;
14. сп. sl надбягване на четвърт миля, 440 ярда; един от четирите периода на играта (за американски футбол);
15. четвърт долар = 25 цента, монета от 25 цента;
16. различни мерки; квартер (за обем, тежест) = 2,9 хектолитра, 28 фунта (ам. 25 фунта) = 12,7 кг (ам. 11,34 кг); (мярка за жито, течност) = 8 бушела = 290,9 л (ам. 281,92 л); четвърт ярд = 9 инча = 22,86 см; четвърт миля = 402,24 м;
17. воен., ист. милост, пощада (към победен неприятел); сп. снизходителност (към по-слаб противник); to ask for ~ прося милост;
18. хералд. четвъртина на хералдически щит; малък квадрат с девиз в горната дясна четвъртинка на щит; няколко герба, поставени върху щит като указание за семеен произход или сродяване; • to be given no ~ не получавам милост (прошка);

II. v
1. разделям на четири (и заклано животно);
2. ист. разсичам (тялото на екзекутиран предател) на четири части;
3. воен. разквартирувам (войска); квартирувам (at); refl прен. настанявам се (on, with);
4. мор. определям пост (на моряци);
5. претърсвам (площ, място) във всички посоки (за ловджийски кучета);
6. хералд. разделям (щит) на четири части; имам различни гербове (на един и същ щит, за щит); прибавям герба на друго семейство на своя щит;
7. астр. навлизам в нова фаза (за Луната).Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.