Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

over

 

Английско-Български речник

over [´ouvə]

I. prep
1. над, върху, на; ~ my head над главата ми; прен. 1) над умствените ми способности; трудно за разбиране; 2) без да се допита до мене; flung ~ the back of a chair метнат върху облегалката на стол; to converse ~ the fence разговарям през оградата; to sit ~ the fire седя около (до) огъня; ~ his signaure с негов подпис; how long will you be ~ it? колко време ще ти отнеме това?
2. по; на; из; to travel ~ England пътувам из Англия;
3. през, през (цялото) време на, в течение на; he will not live ~ today той не ще доживее до утре; to discuss business ~ golf говоря по бизнес по време на голф (докато играя голф); can you stay ~ Sunday? можеш ли да останеш и в неделя с нас? можеш ли да останеш до понеделник?
4. оттатък, отвъд, през; a bridge ~ a stream мост през река; ~ the river от другата страна на реката, отвъд реката;
5. от (ръба на нещо); to fall ~ a cliff падам от скала; to flow ~ the edge преливам;
6. над, повече от, свръх; ~ forty над четиридесетте; I like that ~ everything else това ми харесва повече от всичко друго;
7. по; чрез; I heard it ~ the radio чух го по радиото;
8. за, относно, на тема; an argument ~ nothing спор за глупости (нещо маловажно); • to be all ~ s.o. 1) престаравам се да любезнича с някого; 2) много се възхищавам от някого; she is not ~ her last love affair още не се е съвзела след последната си любовна афера (не е преодоляла чувствата си); ~ and above his salary в допълнение към заплатата му;

II. adv
1. оттатък, отвъд, от другата страна; ~ here ей тук, отсам; ~ against срещу, против; to reach ~ пресягам се;
2. за падане, преливане; пре-: and ~ I went и ето че се претърколих; to knock s.o. ~ повалям някого с удар;
3. от, оттатък; invite him ~ покани го да дойде при нас;
4. за предаване: to hand s.th. ~ to s.o. връчвам някому нещо; to take ~ 1) поемам; 2) пренасям;
5. от край до край; от начало до край; навсякъде; to search the town ~ претърсвам целия град; to read a document ~ прочитам документ от край до край; he’s English all ~ той е англичанин от глава до пети; that’s you all ~! това е типично за тебе! същият (същата) си си останал(а)! to think s.th. ~ премислям нещо; to talk ~ the matter обсъждам въпроса;
6. (със значение на край или завършек): the rain is ~ дъждът спря; it is all ~ всичко е свършено; ~ and done with напълно уредено, съвсем готово;
7. още веднъж, отново (и ~ again); ten times ~ десет пъти едно след друго; twice ~ на два пъти; ~ and again много пъти наведнъж, безброй пъти; to turn s.th. ~ and ~ обръщам и преобръщам нещо, обръщам нещо на всички страни;
8. допълнително, отгоре; в остатък; people aged 65 and ~ хора на 65 години и нагоре; nine divided by four makes two and one ~ девет, делено на четири, прави две и едно в остатък;
9. извънредно, необичайно, свръх, крайно; he was ~ polite той се топеше (разтичаше) от любезност; much ~ прекалено (твърде) много; • a pipe measuring three inches ~ тръба, широка 3 инча (цола); ~ and above освен това, в допълнение на, отгоре на това; на всичко отгоре;

III. adj
1. горен, по-висок, по-висш;
2. външен; връхни;
3. допълнителен, извънреден;

IV. n ам.
1. излишък;
2. воен. изстрел над мишената;
3. сп. последователно хвърляне на 6 топки (при игра на крикет); a maiden ~ хвърляне на 6-те топки, без да се отбележи точка;
4. намятане, наметка, наддавка (при плетене);

V. v рядко прескачам, прехвърлям; преминавам.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.